Turvapaikkalait on kohtuullistettava

Perheiden yhdistämistä koskevat lait tulee muuttaa täysin päinvastaiseen suuntaan kuin mitä hallitus esittää, sanoo eduskunnan hallintovaliokunnan jäsen Thomas Blomqvist.

Hallintovaliokunta käsittelee parhaillaan lakiehdotusta, joka edelleen tiukentaisi ulkomaalaislakia.

– Nähdessämme miten kohtuuttomasti viranomaiset tulkitsevat perheenyhdistämistä, on aivan selvää, että lakiehdotusta on korjattava, jotta vastaavia tulkintoja ei enää syntyisi. On käsittämätön ajatus, että lakia voisi vielä tiukentaa, Blomqvist sanoo.

Huomiota herättävä irakilaisperheen tapaus, joka ei täyttänyt viranomaisten vaatimuksia perheenyhdistämisen suhteen, koskien muun muassa tulovaatimuksia, osoittaa millaisiin kohtuuttomiin tilainteisiin nykyiset turvapaikkalait voivat johtaa.

– Tulorajoista riippumatta on kohtuutonta, että meillä on lainsäädäntö, joka johtaa perheiden hajoamiseen. Kun lapsia on osallisina, tulisi perheenyhdistäminen mahdollistaa silloin, kun yksi perheenjäsenistä on saanut turvapaikan tai pakolaisaseman. En itse voi missään nimessä tukea politiikkaa, joka voi johtaa siihen, että juurettomuus ja tunne ulkopuolisuudesta kasvaa, sanoo Blomqvist.

Suomella oltava aktiivinen rooli kalastusneuvotteluissa

MEP Nils Torvalds edellyttää hallitukselta aktiivista roolia kunnianhimoisemman linjan löytämiseksi syvänmerenkalastuksen säännöksistä neuvotteltaessa.

Lue edellinen artikkeli

EFSI-rahasto on hyvä väline vauhdittamaan EU:n talouskasvua

EU-kommissio antoi tämän viikon Strasbourgin täysistunnossa Europarlamentille suunnitelman Euroopan Strategisten investointien rahasto-ohjelmasta (EFSI).

Lue seuraava artikkeli