Ekman: Dödandet av civila måste få ett omedelbart slut

Vi måste bära vårt medmänskliga ansvar också då humanitära kriser blossar upp, säger Ekman.

– Den brutalitet och det obeskrivliga våld mot civila som terrorgruppen IS (ISIS) genomför i norra Irak för tillfället måste få ett omedelbart slut, säger Johan Ekman, ordförande för SFP:s internationella utskott.

Europa måste kunna bära ett större ansvar för hjälpinsatser, med ett klart fokus på humanitär hjälp. USA och i viss mån Storbritannien samt Frankrike har stått för merparten av det militära stödet till Iraks armé samt de kurdiska pershmerga soldaterna som kämpar mot det omedelbara hot som terroristerna utgör. EU behöver en snabb och effektiv beslutsprocess för att aktivt kunna vara en del av lösningen i situationer av den typ vi ser i norra Irak.

Även om USA har ett speciellt ansvar för Irak efter det långa krig som man fört har också EU ett ansvar för att agera. Det finns snabbinsatsstyrkor och beredskap för humanitära aktioner inom EU, men beslutsprocesserna måste tydliggöras. Att lösa konflikten med militära medel är knappast möjligt, men alla alternativ, även militära medel, är nödvändiga att för att få slut på den etniska rensningen på yazidier och andra minoriteter som pågår i norra Irak. En hållbar lösning kan bara Irakierna själva åstadkomma.

Nödvändiga åtgärder för att inkludera alla folkgrupper i beslutsfattandet måste vidtas. Det behövs också ett rättvist system där till exempel intäkter från oljetillgångar fördelas. 

 

– I det här läget är det viktigt att Finland ser över sin flyktingkvot. Vi måste bära vårt medmänskliga ansvar också då humanitära kriser blossar upp, säger Ekman.

Inbesparingar hotar drabba rättsväsendet

Anna-Maja Henriksson bestört över finansminister Rinnes förslag till budget

Lue edellinen artikkeli

Kuinka paljon valtaa Museovirastolla voi olla?

Tätä kysyy RKP:n varapuheenjohtaja ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Lue seuraava artikkeli