EU:n päätös parantaa arkipäiväisten palveluiden esteettömyyttä vammaisille

Esteettömyysdirektiivin hyväksymisen myötä EU asettaa uudet standardit jotka mahdollistavat tuotteiden ja palveluiden käytön vammaisille ihmisille EU:n alueella. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) mielestä parlamentin päätös on erittäin tervetullut.

– Jotta jokainen meistä voi tuntea olevansa osa modernia yhteiskuntaa, tulee jäsenmaiden viranomaisten tarkastella miten he tekevät päätöksiä julkisten hankintojen puitteissa. Meidän tulee varmistaa, että kaikilla meillä on mahdollisuus toimittaa arkipäiväiset askareet ongelmitta, kuten esimerkiksi lipun ostaminen julkisen liikenteen lipunmyyntiautomaateista.

– Uudet standardit mahdollistavat sujuvamman arkipäivän 80 miljoonalle eurooppalaiselle eriasteisen vamman kanssa elävälle.

Direktiivi johtaa siihen, että jäsenmaiden tulee julkisia hankintoja tehdessä ottaa huomioon EU:n asettamat standardit. Esteettömyyskriteerit koskevat kaikkea itsepalveluautomaateista kuten pankki- ja lipunmyyntiautomaateista, julkisen liikenteen esteettömyyteen. Direktiivi edellyttää, että jäsenmaiden viranomaiset voivat hyväksyä ainoastaan tarjouksia jotka täyttävät esteettömyyden kriteerit julkisia hankintoja tehtäessä.

– Suomessa Laki Julkisista hankinnoista ei täytä tällä hetkellä niitä kansainvälisiä sopimuksia joihin Suomi on sitoutunut. Minä toivon, että uuden direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä, tarkasteltaisiin myös samalla vammaisten itsemääräämisoikeutta. Kuin kunnat Suomessa ostavat palveluita joiden tarkoituksena on tukea kehitysvammaisten henkilöiden arkipäivää, ei kyseisillä henkilöillä nykypäivänä ole mahdollisuutta vaikuttaa. Heillä ei myöskään ole mahdollisuutta tehdä valitusta. Olisi jo aika, että tähän käytäntöön saataisiin muutos, joka huomioisi paremmin vammaisten itsemääräämisoikeuden.

Henriksson: RKP tekee kaikkensa laajan päivystyksen puolesta

– Vaasan keskussairaalan laajaa päivystystä ei käsiteltäisi tänään eduskunnan täysistunossa ilman Veronica Rehn-Kiven (RKP) sankarillista toimintaa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Lue edellinen artikkeli

Neuvosto nimittää ainoastaan miehiä – Europarlamentaarikon mielestä nyt riittää!

Taas kerran neuvosto on nimittänyt EU:n finanssimaailman kärkitehtäviin ehdokkaita - ja taas kerran kaikki ehdokkaat ovat miehiä, kuten niin usein tällä alalla. On aika nostaa asia esille ja nostaa esiin sukupuolien välisen tasa-arvon merkitys.

Lue seuraava artikkeli