Neuvosto nimittää ainoastaan miehiä – Europarlamentaarikon mielestä nyt riittää!

Taas kerran neuvosto on nimittänyt EU:n finanssimaailman kärkitehtäviin ehdokkaita – ja taas kerran kaikki ehdokkaat ovat miehiä, kuten niin usein tällä alalla. On aika nostaa asia esille ja nostaa esiin sukupuolien välisen tasa-arvon merkitys.

– On suorastaan kiusallista, että neuvosto jälleen kerran on nimittänyt ehdokkaiksi ainoastaan miehiä. Näiden nimitysten avulla EU lähettää signaaleja, joita emme voi hyväksyä. Meidän tulee luoda rakenteita jotka mahdollistavat pätevien henkilöiden nimittämisen korkean tason tehtäviin sukupuolesta riippumatta, sanoo Torvalds joka johtaa liberaalin ALDE-ryhmän kannan muodostamista nimityskysymyksessä.

– Me naiset muodostamme puolet Euroopan väestöstä, ja meitä tarvitaan niin esikuvina kuin johtajina. EU:ssa olisi sukupuolet paremmin edustettuna, jos useamman korkean tason tehtävän tuolilla istuisi nainen, Anna Jungner-Nordgren sanoo.

Kyseessä on ehdokasnimitykset kolmeen korkean tason EU-virkaan; EU:n yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen sekä Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen. Päätös kandidaattien välillä tehdään parlamentissa, ja se tehdään neuvoston ja komission ehdotuksen pohjalta. Koska sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu näiden nimitysten kohdalla, on ALDE-ryhmä Torvaldsin esittelemänä vaatinut, että Euroopan parlamentti lykkää nimitysäänestystä, kunnes heille esitellään suunnitelma siitä, miten vastaava tilanne vältetään tulevaisuudessa.

– Olen todella iloinen siitä, että ALDE nosti kissan pöydälle tämän asian suhteen ja vaatii toimenpiteitä. Ei ole yksinkertaisesti hyväksyttävää, että EU sanoo seisovansa ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden takana samalla kuin instituutio ei itse pyri toimimaan näiden arvojen mukaisesti. Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo vaativat toimia, Jungner-Nordgren alleviivaa.

– Teemme todistetusti parempia päätöksiä silloin kuin sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu, Torvalds huomioi. Se on kiusallista, kuin myös huonon selviytymisstrategian esittämistä EU:lta, että pistämme kaikki päätökset miesten aivojen varaan, niin finanssimaailman nimityksissä kuin myös muissa yhteyksissä.

Euroopan parlamentin edustajat äänestivät valitettavasti torstaina 14.3.2019 alas aloitteen siitä, että nimitysten äänestystä siirrettäisiin. Täten parlamentti nimitti talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin korkean tason EU-tehtäviin kolme miestä.

EU:n päätös parantaa arkipäiväisten palveluiden esteettömyyttä vammaisille


Esteettömyysdirektiivin hyväksymisen myötä EU asettaa uudet standardit jotka mahdollistavat tuotteiden ja palveluiden käytön vammaisille ihmisille EU:n alueella. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/ALDE) mielestä parlamentin päätös on erittäin tervetullut.

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi: Eduskunnalla olisi ollut mahdollisuus pelastaa Vaasan keskussairaala


Kansalaisaloite laajan ympärivuorokautisen päivystyksen antamisesta Vaasan keskussairaalalle on ollut eduskunnassa keskustelun aiheena koko viikon. Asia otettiin esille tiistaina sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kansanedustaja Veronica Rehn-Kiven aloitteesta.

Lue seuraava artikkeli