EU:n pohjoisimpien maiden mepit: Talvimerenkulun lisäkustannukset vihreän siirtymän seurauksena kohtuuttomia

Komission esityksessä päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi ei oteta riittävästi huomioon talvimerenkulun erityisolosuhteita. Tätä mieltä ovat 17 europarlamentaarikkoa Suomesta, Ruotsista ja Virosta, mukaan lukien Nils Torvalds (RKP / Renew). Mepit ovat ilmaisseet huolensa kirjeessä, joka lähetettiin tiistaina Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula Von der Leyenille, varapuheenjohtaja Frans Timmermansille sekä komissaareille Thierry Bretonille, Kadri Simsonille ja Adina Văleanille.

– Euroopan pohjoisimmilta, ja samalla tuonti- ja vientiriippuvaisilta mailta, ei voida vaatia kohtuuttomia summia muihin EU:n jäsenmaihin verrattuna, toimivan talouden ylläpitämiseksi, Torvalds huomauttaa.

Suomessa 90 prosenttia viennistä ja 80 prosenttia tuonnista kuljetetaan meritse. Keskimäärin 40 prosenttia Itämerestä on jäässä useiden kuukausien ajan joka vuosi, joten jääluokitellut alukset ovat pohjoisimpien maiden kaupankäynnille keskeisessä asemassa.

Koska jääluokitellut alukset ovat raskaampia ja vaativat voimakkaampia moottoreita, myös niiden päästöt ovat korkeammat. Komission esityksessä käytettyjen laskelmien mukaan jääluokiteltujen alusten rahtikustannukset ovat 10,2 prosenttia EU:n keskiarvoa korkeammat. Odotettavissa olevat korkeammat päästöhinnat lisäisivät edelleen meriliikenteen kustannuksia Euroopan pohjoisimmissa osissa.

– Päästökauppajärjestelmän ja muiden EU-tason uusien päästöihin vaikuttavien säädösten seurauksena myös meriliikenteen, muiden alojen ohella, tulee uudistua ja vähentää päästöjään kilpailukyvyn varmistamiseksi. Ei voi silti olla niin, että päästöjen hinnoittelussa jääolosuhteista joudutaan maksamaan kohtuuttomia lisämaksuja, Torvalds sanoo.

Komission ehdotus päästökauppajärjestelmän päivitykseksi on parhaimmillaan Euroopan parlamentin käsiteltävänä, jonka jälkeen jäsenmaat ottavat kantaa asiaan.

Ollikainen: Suomea tarvitaan turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Eduskunnan lähetekeskustelussa käsiteltiin tänään valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa kansanedustaja Mikko Ollikainen painotti Suomen osallistumisen jatkamisen tärkeyttä.

Lue edellinen artikkeli

Löfström välikysymyskeskustelussa: Hybridiuhkien torjumisessa vaaditaan yhteistyötä, ei hajaannusta

Eduskunta keskusteli tänään välikysymyksestä koskien Suomen varautumista siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen. Välikysymyksen mukaan Suomen varautuminen hybridihyökkäyksiin on puutteellista, mikäli joudumme vastaavaan tilanteeseen kuin mitä Puolan ja Liettuan rajalla on tapahtumassa. Siellä viattomia ihmisiä käytetään häikäilemättömästi hyväksi lähettämällä heidät rajalle.

Lue seuraava artikkeli