Ollikainen: Suomea tarvitaan turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Eduskunnan lähetekeskustelussa käsiteltiin tänään valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa kansanedustaja Mikko Ollikainen painotti Suomen osallistumisen jatkamisen tärkeyttä.

– Suomi ei ole kansainvälisen näyttämön passiivinen sivukatsoja. Maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kansainvälisiä operaatioita, Ollikainen sanoo. 

Ruotsalainen eduskunta näkee tärkeänä, että Suomi vahvistaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kriisinhallinnassa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kriisinhallinta tulee olla kattava, ja on tärkeää, että sotilaallisten operaatioiden lisäksi myös siviilikriisinhallintaa kehitetään. 

– Suomen tavoitteena tulee olla turvallisuuden, kestävien ratkaisujen ja vakauden rakentaminen. Olemme aktiivisesti osana EU:n ja YK:n operaatioita, ja meidän tulee kantaa kansainvälistä vastuutamme, Ollikainen toteaa.

Hallitus on sitoutunut antamaan kriisinhallinnalle vaalikautta koskevat suuntaviivat, ja tavoitteena on lisätä aktiivista ja monipuolista osallistumista kriisinhallintaan. Ensi vuonna Suomi osallistuu noin 75 sotilaalla turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa ja Irakin Kurdistanissa. Suomi on ollut mukana operaatiossa vuodesta 2015.

Anders Norrback valittu Kalatalouden Keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi

Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) valittiin Kalatalouden Keskusliiton uudeksi puheenjohtajaksi liiton edustajakokouksessa Helsingissä 22.11.2021.

Lue edellinen artikkeli

EU:n pohjoisimpien maiden mepit: Talvimerenkulun lisäkustannukset vihreän siirtymän seurauksena kohtuuttomia

Komission esityksessä päästökauppajärjestelmän uudistamiseksi ei oteta riittävästi huomioon talvimerenkulun erityisolosuhteita. Tätä mieltä ovat 17 europarlamentaarikkoa Suomesta, Ruotsista ja Virosta, mukaan lukien Nils Torvalds (RKP / Renew). Mepit ovat ilmaisseet huolensa kirjeessä, joka lähetettiin tiistaina Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula Von der Leyenille, varapuheenjohtaja Frans Timmermansille sekä komissaareille Thierry Bretonille, Kadri Simsonille ja Adina Văleanille.

Lue seuraava artikkeli