Fakta om EU-valet

Sammanfattning av de viktigaste siffrorna i EU-valet

I EU-valet 2014 var Svenska folkpartiet vid sidan av Vänsterförbundet den verkliga segraren. Understödet på 6,7% var enormt jämfört med understödet i andra nationella val (4.3%-4.6% i de senaste valen) och röstetalet 116 423 var nästan lika stort som i senaste kommunalval (117 865) trots att valdeltagandet i kommunalvalet var 58,3% jämför med 40,9% i EU-valet. Anmärkningsvärt var också att SFP inte klarade mandatet med nöd och näppe denna gång (2700 röster år 2009) utan med nästan 19 000 röster och fick det 10:e mandatet i ordningen av de 13 finländska mandaten. Nämnas kan att SFP:s mandat alltså hade ett högre jämförelsetal än vad Centern hade för sitt tredje och socialdemokraterna och Sannfinländarna för sina andra mandat.

SFP gick i valet framåt i varenda valkrets: mest i Nyland (+3 068 röster), Vasa valkrets (+2 591 röster), Ålands valkrets (+2 402 röster), Helsingfors (+2 310 röster) och Egentliga Finlands valkrets (+1 774 röster). Men också i alla andra valkretsar gick man framåt, med sammanlagt 2825 röster. Då marginalerna den här gången blev så stora kan man inte säga att en enskild faktor avgjorde valet: det var inte enbart Åland (10 966 röster) eller Jörn Donner (8 438 röster) som avgjorde. Det var summan av allt som var avgörande.

Det är inte heller så att det var det låga valdeltagandet som skulle ha varit avgörande för SFP. Med det här resultatet skulle SFP har klarat ett mandat trots att valdeltagandet skulle ha stigit till närmare 50%. Det är också skäl att notera Nils Torvalds höga röstetal runt omkring i hela Svenskfinland. Torvalds var röstmagnet bland SFP:arna i Helsingfors, Egentliga-Finland samt också i Vasa valkrets. I Nyland var det Christina Gestrin som var röstmagnet.

SFP:s resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Understöd 2014

Förändring eu-valet 2009

Förändring riksdagsvalet 2011

 

%

Röster

%

Röster

%

Röster

Hela landet

6,7

116 423

0,7

14 970

2,4

-9 362

Helsingfors

6,9

17 062

0,4

2 310

1,1

-2 945

Nylands VK

10,8

34 701

0,3

3 068

2,5

-7 551

Borgå

28,2

4 659

-1,7

98

3

-1 951

Esbo

8,6

8 493

0,2

830

1,9

-837

Grankulla

36,5

1 774

-2

112

1,3

-178

Hangö

35,4

1 054

-0,7

55

9,5

-233

Ingå

52,6

1 206

0,5

94

11,1

-144

Kyrkslätt

18,9

2 441

1,7

437

4,6

-354

Lappträsk

37,2

347

0,3

-5

4

-170

Lojo

3,2

443

0,3

57

0,2

-178

Lovisa

43,2

2 273

0,9

30

7,1

-899

Raseborg

54,9

5 569

1,3

484

12,2

-1 323

Sibbo

34,9

2 380

-3,5

31

3,3

-854

Sjundeå

29

606

1,6

56

7,5

-112

Vanda

3,4

2 099

0,4

311

1

-345

Egentliga-Finlands VK

6,8

10 360

1

1 774

1,3

-3 975

Kimitoön

60,3

1 534

5,1

191

9

-569

Pargas

54,4

3 105

0,9

274

4,8

-1 191

S:t Karins

4,5

463

1,3

160

1,1

-144

Åbo

6,7

4 323

0,8

762

0,9

-1 612

Satakunta VK

0,7

469

0,2

129

0,7

469

Ålands VK

90,5

10 966

2,7

2 402

90,5

10 966

Tavastlands VK

0,7

768

0,3

364

0,7

768

Birkalands VK

0,8

1 335

0,4

605

0,8

1 335

Tammerfors

1,1

859

0,5

370

1,1

859

Kymmene VK

1

833

0,4

357

1

833

Södra Savolax VK

0,5

206

0,2

88

0,5

206

Norra Savolax VK

0,6

445

0,4

291

0,6

445

Norra Karelens VK

0,5

202

0,3

111

0,5

202

Vasa VK

25,7

37 481

1,7

2 591

6,3

-10 840

Jakobstad

51,8

3 852

0,7

176

11,3

-690

Karleby

12,4

1 679

-0,8

-24

2,5

-803

Kaskö

32,2

187

-0,4

5

6,8

-56

Korsholm

72,5

5 697

-2

866

5

-1 880

Korsnäs

92,8

994

-3,6

7

3,9

-279

Kristinestad

59,5

1 699

0,6

0

9,9

-571

Kronoby

78,4

2 201

-1,8

71

3,8

-896

Larsmo

41,5

915

-9

109

4,2

-61

Malax

84,4

2 123

-2,7

164

1,7

-799

Nykarleby

82,8

2 728

2,6

253

19

-133

Närpes

90,4

3 652

-0,8

193

6,3

-866

Pedersöre

63,7

3 249

-9,5

25

4,4

-506

Vasa

26,1

5 830

0,3

621

1,7

-2 425

Vörå

83,7

2 394

-1,4

71

5,4

-767

Mellersta Finlands VK

0,5

430

0,2

143

0,5

430

Uleåborgs VK

0,5

676

0,3

383

0,3

232

Lapplands VK

0,9

489

0,6

354

0,5

63

Halla-ahos språkhat

Halla-aho uppmanar folk att rösta för att SFP skall falla ur parlamentet.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson haluaa jatkaa äitiyttä koskevien säännöstelyjen valmistelua

Oikeusministeri Henriksson: Haluan, että äitiyttä koskevien säännösten valmistelu jatkuu. Kyse on oikeudenmukaisuudesta lapsia kohtaan.

Lue seuraava artikkeli