Fullständigt oacceptabelt av regeringen!

Det är fullständigt oacceptabelt och ohållbart av regeringen att göra förändringar i jourverksamheten i vårt land utan språkkonsekvensbedömning, säger SFP:s partiordförande Carl Haglund.

I och med beslutet begränsas jouren vid bland annat sjukhusen i Vasa och Karleby samtidigt som förlossningsverksamheten vid Borgå sjukhus hotas.

Regeringen säger att man ämnar trygga den språkliga servicen men trots det lämnar man språkkonsekvensbedömningen ogjord. I regeringens värld är tydligen den svenskspråkiga befolkningens rätt till service mindre värd än majoritetsbefolkningens.

– Det märks att SFP inte är med i regeringen. Dagens beslut är åter en tråkig påminnelse om detta, säger Haglund.

Sote-uudistusta tehdään täysin väärin perustein

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson tyrmää hallituksen päivystyslinjaukset.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Strateginen toiminta ei saa kaatua sisäisiin vuokriin

Sisäministeriö on ilmoittanut lakkauttavansa Porkkalan merivartioaseman. Lakkauttamispäätöksen syyksi kerrotaan korkeat kiinteistökustannukset.

Lue seuraava artikkeli