Haglund och Nylund välkomnar regeringens beslut om torv och träflis

Regeringens finanspolitiska ministerutskott beslöt idag att regeringen kommer att sänka beskattningen av torv och höja stödet för träflis. Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund välkomnar beslutet.

– Det är väldigt viktigt att vi främjar inhemska bränslen i vår energiproduktion som en del av vår energipalett med tanke på försörjningsberedskapen. Finlands mål är att på sikt bli energisjälvförsörjande och då spelar torven och träflisen en central roll.

Torvbeskattningen av torv och stödet för träflis är en fråga som Svenska folkpartiet länge drivit. Riksdagsledamot Mats Nylund är nöjd att det nu uppnåtts konkreta resultat.

 

–      På många håll i landet har biobränslekraftverk som kräver torv för sin förbränning tvingats ersätta torven med importerad stenkol som en följd av skattehöjningar. Det är negativt för såväl miljön som den inhemska sysselsättningen. Beslutet som nu fattades ger biobränslekraftverk en möjlighet att återgå till förnybara energikällor.

Tidigarelägg språkundervisningen för skolelever

Svenska folkpartiet i Nyland uppmuntrar kommuner att tidigarelägga språkundervisningen för skolelever.

Lue edellinen artikkeli

Jämställdhetsfrågorna kräver ständig bevakning

"Sannfinländarnas partisekreterare Riikka Slunga-Poutsalos kommentar i dagens Helsingin Sanomat, om att kvinnorna i Finland är så jämställda att de till och med ser ut som män, är raljerande och nedlåtande för alla kvinnor"

Lue seuraava artikkeli