Jämställdhetsfrågorna kräver ständig bevakning

”Sannfinländarnas partisekreterare Riikka Slunga-Poutsalos kommentar i dagens Helsingin Sanomat, om att kvinnorna i Finland är så jämställda att de till och med ser ut som män, är raljerande och nedlåtande för alla kvinnor”

Sanfinländarnas partisekreterare Riikka Slunga-Poutsalos kommentar i dagens Helsingin Sanomat, om att kvinnorna i Finland är så jämställda att de till och med ser ut som män, är raljerande och nedlåtande för alla kvinnor, säger Svenska folkpartiets partisekreterare Johan Johansson.

Slunga-Poutsalos uttalande är ännu ett bevis för att jämställdhetsfrågorna fortsättningsvis kräver ständig bevakning. Svenska folkpartiet kommer att fokusera på jämställdhetsfrågor i partiets pågående programarbete för att också framöver ha beredskap att befrämja kvinnornas rätt till ett jämställt liv. Våra döttrar ska ha samma förutsättningar på framtidens arbetsmarknaden som våra söner har, säger Johansson.

– Vissa tror ännu i dag att feminism och jämställdhetsarbete handlar om att ge en grupp lättnader och privilegier på bekostnad av en annan grupp. Så är inte fallet. För oss handlar det om att ge lika möjligheter och faktiska rättigheter oberoende av kön. I det politiska arbetet betyder det att reformer och lagförslag ska konsekvensgranskas ur ett jämställdhetsperspektiv så att inte kvinnor eller män förfördelas, därför problematiserade vi också pensionslösningens negativa effekter för kvinnorna. 

Haglund och Nylund välkomnar regeringens beslut om torv och träflis

Regeringens finanspolitiska ministerutskott beslöt idag att regeringen kommer att sänka beskattningen av torv och höja stödet för träflis. Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund välkomnar beslutet.

Lue edellinen artikkeli

SFP i Helsingfors nominerade riksdagsvalskandidater

SFP i Helsingfors kretsstyrelse har på sitt möte den 13.10 nominerat följande riksdagsvalskandidater:

Lue seuraava artikkeli