Henriksson ja Adlercreutz: Korkea työllisyysaste, enemmän investointeja ja kannustava veropolitiikka on menestyvän ja hyvinvoivan Suomen perusta

Ruotsalainen eduskuntaryhmä pitää kesäkokouksensa Itä-Uudellamaalla tämän viikon alussa. Eduskuntaryhmä vierailee muun muassa Fortumin ydinvoimalalla Loviisassa ja Nesten Kilpilahden teollisuusalueella Porvoossa .

– Meidän tulee pyrkiä 80 prosentin työllisyysasteeseen kuten muissa Pohjoismaissa. Se mikä erottaa heidät meistä on joustavammat työmarkkinat. Tässä meidän on jatkettava uudistustyötä. Paikallinen sopiminen on tärkeää, jotta saadaan sitä joustavuutta mitä selkeästi tarvitaan. Haluamme nähdä paremmat edellytykset paikalliselle sopimiselle, myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Vastineeksi työntekijöillä voisi olla vahvempi edustus yrityksen johtoelimissä ruotsin mallin mukaisesti. Työttömyysvakuutusta pitäisi uudistaa niin, että siitä tulee kannustavampi, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz toteaa.

– Ruotsalainen kansanpuolue haluaa nähdä menestyvän Suomen. Venäjän julma sota Ukrainaa vastaan vaikutta meihin kaikkiin, mutta sen ei pidä estää meitä kehittämästä maatamme. RKP haluaa turvata kasvun, vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja edistää suomalaisten myönteistä uskoa tulevaisuuteen. Maamme tarvitsee lisää työtä tekeviä ihmisiä, lisää työpaikkoja luovia investointeja sekä työntekoon kannustavan vero- ja sosiaalipolitiikkaa. Tämä on menestyvän ja hyvinvoivan Suomen perusta, RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Anna-Maja Henriksson painottaa että uudet työpaikat syntyvät erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Siksi suomalaiselle elinkeinoelämälle ja yrityksille on annettava parhaimmat edellytykset onnistua. 

– Ahkeruus tulee aina oltava kannattavaa. Verotuksen tulee aina kannustaa yrittäjyyteen. Yhteisöverotuksen tulee olla kilpailukykyinen. Voitot, jotka sijoitetaan takaisin yrityksen toimintaan, tulee verottaa alemmalla verokannalla, esimerkiksi 15 prosentilla. Lisäksi start-up yritykset tulisi vapauttaa yhteisöverotuksesta esimerkiksi kahden tai kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana. On myös tarpeen tukea tutkimusta ja kehitystä. Siksi hallituksessa jo päätetty pienten ja keskisuurten yritysten verovähennys on erittäin tärkeä, Henriksson sanoo.

Adlercreutz huomauttaa, että työvoimapula on tosiasia monella alalla ja Suomi tarvitsee siksi työperäistä maahanmuuttoa.

– On aika siirtää työperäisen maahanmuuton tarveharkinta historiaan. Tarveharkinnan poistamisen ansiosta työvoimapulasta kärsivien toimialojen on helpompi löytää työntekijöitä. Maahanmuuttovirasto ei toimi sellaisena kuin se on nykyään. Meidän on luotava erillinen kanava työperäiselle maahanmuutolle, Adlerceutz sanoo.

– Meidän on myös poistettava käytännön esteet turvapaikanhakijoiden työn vastaanottamiselle. RKP haluaa, että kaikki ukrainalaiset pakolaiset voivat työskennellä ja siksi kaikki tarpeettomat esteet pitäisi poistaa, Henriksson sanoo.

Kesäkokouksen aikana Ruotsalainen kansanpuolue tulee käymään keskusteluja eri vaihtoehdoista miten torjua inflaatiota ja vahvistaa niiden suomalaisten ostovoimaa, jotka ovat erityisesti kärsineet kohonneesta inflaatiosta ja nousseesta sähkön hinnasta.

Adlercreutz: Puurakentamiseen vauhtia lainsäädäntöä korjaamalla

Suomalainen puu ei pala Suomessa yhtään paremmin kuin Ruotsissa, sanoi Anders Adlercreutz kun Ruotsalainen eduskuntaryhmä vieraili puuelementtiyritys Timberpointissa Loviisassa maanantaina.

Lue edellinen artikkeli

Ruotsalainen eduskuntaryhmä: Emme saa unohtaa Ukrainaa!

Maailma oli shokissa kun pommit alkoivat pudota Ukrainan ylle kevättalvella. Julma hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu vielä tänään. Ruotsalainen eduskuntaryhmä keskusteli kesäkokouksessaan Itä-Uudellamaalla Venäjän jatkuneista hyökkäyksistä Ukrainaan.

Lue seuraava artikkeli