Henriksson kallar till diskussion om vård på svenska

Mötet hålls den 21 februari på G18 i Helsingfors.

Regeringens vårdreform ser ut att gå i den riktningen, att patienten i framtiden kommer att omfattas av valfrihet i en större utsträckning än idag. SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kallar till ett öppet möte för att diskutera hur vi bäst kan garantera vården på svenska framöver då regeringens vårdreform drivs i genom. 

− Grundtanken är att diskutera lösningar för att även i framtiden kunna förbättra tillgången på svenskspråkiga vårdtjänster, och trygga fungerande servicehelheter.

− Frågan om den svenska servicen inom vård och omsorg engagerar vilket är positivt. Tanken med detta diskussionsmöte är att alla som värnar om den svenskspråkiga vården och omsorgen är välkomna. Vi ska ta vara på alla de goda idéer som finns hos olika aktörer. 

Tidpunkten för mötet är onsdagen den 21 februari kl. 15-18 på G18 i Helsingfors.

Adlercreutz tackar miljöministeriet för snabb korrigering

Jag är glad att de tog tag i saken genast, tackar Adlercreutz.

Lue edellinen artikkeli

SFP: Helsingfors måste minska användningen av plast

Trots att invånarna vill sortera plastavfallet blir det i praktiken omöjligt då logistiken saknas.

Lue seuraava artikkeli