SFP: Helsingfors måste minska användningen av plast

Trots att invånarna vill sortera plastavfallet blir det i praktiken omöjligt då logistiken saknas.

SFP i Helsingfors vill att staden minskar på användningen av plast. I en åtgärdsmotion föreslår partiet att staden vidtar konkreta åtgärder för att minska på plastanvändningen.

− Helsingfors borde förbjuda användningen av tunna plastkassar, säger Marcus Rantala, fullmäktigeledamot för Svenska folkpartiet i Helsingfors.

Plastkassar och plastförpackningar är ett stort och växande miljöproblem. Plast bryts inte ner utan förstör naturen och djurlivet, såväl på land som i havet. Det största problemet är de tunna plastpåsarna som smulas sönder och sedan förs vidare i den biologiska näringskedjan via till exempel fiskar.

Fullmäktigegruppen föreslår också att sorteringen och återvinningen av plastavfall effektiviseras.

− Det måste bli ett slut på kasseringen av plastavfall. Det används en hel massa onödiga engångsförpackningar i plast bara av gammal vana. Det är ett slöseri med resurser, säger Rantala.

Plast som hamnar i haven är också en källa till att farliga kemikalier sprids. EU har godkänt ett direktiv som strävar efter att minska förbrukningen av tunna plastpåsar och många länder och städer har förbjudit dem helt, bland annat Frankrike.

− Att åtgärda plastproblemet är bra för miljön och det skulle också med stor sannolikhet föda nya innovationer, såsom nya helt nedbrytbara förpackningar, säger Rantala.

I många husbolag saknas kärl för plastinsamling och avståndet till närmaste plastinsamling kan vara mycket långt.

− Trots att invånarna vill sortera plastavfallet blir det i praktiken omöjligt då logistiken saknas. Så här kan vi inte ha det, säger Rantala.

Största delen av plasterna hamnar i blandavfallet och återvinns inte. Bristen på insamlingskärl gäller också de flesta Helsingfors stads hyreshus.

− Helsingfors ska vara en ekologisk föregångare och förebild. Därför borde staden själv ta initiativ till att minska plastförbrukningen och stöda och uppmuntra till återvinning och återanvändning.

I sin åtgärdsmotion föreslår SFP:s fullmäktigegrupp att Helsingfors stad garanterar att det finns återvinningskärl för plastavfall vid stadens egna hyreshus senast vid årsskiftet. Åtgärdsmotionen har undertecknats av alla SFP:s fem fullmäktigeledamöter i stadsfullmäktige.

Henriksson kallar till diskussion om vård på svenska

Mötet hålls den 21 februari på G18 i Helsingfors.

Lue edellinen artikkeli

Vahvistuksia Nils Torvaldsin toimistolla

Alexander Lång ja Linda Smids ovat Torvaldsin uusia avustajia Brysselissä.

Lue seuraava artikkeli