Henriksson: Saamelaiset otettava mukaan ilmastotyöhön

Vannottuaan virkavalansa Yhdysvaltain presidentiksi tammikuussa, Joe Biden liitti ensi töikseen Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen. Tämän myötä globaali ilmastonmuutoksen vastainen työ helpottui huomattavasti. Suomessa on parhaillaan käynnissä ilmastolain uudistus. RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson painottaa, että alkuperäiskansa saamelaiset on otettava mukaan ilmastotyöhön.

– Saamelaiset ovat aina eläneet lähellä luontoa ja luonnon ehdoilla. Se tarkoittaa samalla elämää kestävällä ja ympäristöä kunnioittavalla tavalla. Heidän kulttuurinsa ja perinteiset elinkeinonsa, etenkin kalastus ja poronhoito, ovat kuitenkin uhattuna ilmaston muuttuessa. Siksi ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä on aivan keskeistä huomioida saamelaiset ja heidän mahdollisuutensa ylläpitää ja kehittää elämäntapaansa ja kulttuuriaan, Henriksson sanoo.

– Olisi myös syytä perustaa saamelainen ilmastopaneeli, jotta alkuperäiskansan näkemykset ja osaaminen voidaan huomioida paremmin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

Saamelaisten kannalta ilmastonmuutoksessa on myös kyse ihmisoikeuksista ja saamelaisten kannalta oikea-aikaisista valtiollisista toimista kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan

– Saamelaisten perustuslailliset oikeudet ylläpitää omaa kieltä ja kulttuuria, joita Suomi on sitoutunut noudattamaan myös kansainvälisissä sopimuksissa, toteutuvat välillä huonosti esimerkiksi kuntien taholta. Maankäytölliset ratkaisut voivat heikentää poronhoidon kannattavuutta, sillä laidunalueet pienenevät muun maankäytön myötä. Myös maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettaessa on panostettava vuorovaikutukseen ja huomioitava saamelaiset, Henriksson sanoo.

Bergqvist: Toimiva kaksikielisyys oltava terveydenhuollon lähtökohtana

Torstain (4.2) Åbo Underrättelser-lehdessä voi lukea, kuinka TYKS: n röntgenosaston puhelinvastaaja ei enää puhu ruotsia. Kansanedustaja ja Folktingetin puheenjohtaja Sandra Bergqvistin (RKP) mielestä lähtökohtana tulisi olla, että palvelu toimii sekä suomeksi että ruotsiksi.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz uudesta omistajuuden professuurista: Ajatusmalli omistajuudesta on radikaalissa muutoksessa

Vahva suomalainen omistajuus vaatii pääomaa mutta myös osaamista yhteiskunnasta. Itse pääoman käsittelemisen lisäksi on yhä enenevässä määrin käsiteltävä myös sitä, miten se vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz uudesta omistajuuden professuurista, joka perustetaan lahjoitusvaroin Aalto-yliopistoon.

Lue seuraava artikkeli