Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Heidän oikeudessaan kieleensä, kulttuuriinsa ja elinkeinojensa harjoittamiseen on kyse ihmisoikeuksista. On tärkeää, että vaalimme heidän oikeuttaan elää kulttuurissaan. RKP pyrkii vaikuttamaan siihen, että Suomi ratifioi YK:n alaisen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 169.

Andreas Elfving

Ministerin erityisavustaja (Adlercreutz)

Yhteystiedot »

Henriksson: Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi tarvitaan uusi saamelaiskäräjälaki

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen uudeksi saamelaiskäräjälaiksi. Oikeusministeri, Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on saamelaisasioista vastaava ministeri, ja hän on johtanut uuden saamelaiskäräjälain valmistelua koko hallituskauden ajan. Henriksson pitää tärkeänä, että lakiesitys etenee eduskuntaan, vaikka hallituksessa ei päästy yksimielisyyteen. Keskusta äänesti esitystä vastaan.

Henriksson: Saamelaiset otettava mukaan ilmastotyöhön

Vannottuaan virkavalansa Yhdysvaltain presidentiksi tammikuussa, Joe Biden liitti ensi töikseen Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen. Tämän myötä globaali ilmastonmuutoksen vastainen työ helpottui huomattavasti. Suomessa on parhaillaan käynnissä ilmastolain uudistus. RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson painottaa, että alkuperäiskansa saamelaiset on otettava mukaan ilmastotyöhön.