Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Heidän oikeudessaan kieleensä, kulttuuriinsa ja elinkeinojensa harjoittamiseen on kyse ihmisoikeuksista. On tärkeää, että vaalimme heidän oikeuttaan elää kulttuurissaan. RKP pyrkii vaikuttamaan siihen, että Suomi ratifioi YK:n alaisen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 169.

Andreas Elfving

Poliittinen sihteeri ja Kansainvälisten asioiden sihteeri

Yhteystiedot »