Adlercreutz uudesta omistajuuden professuurista: Ajatusmalli omistajuudesta on radikaalissa muutoksessa

Vahva suomalainen omistajuus vaatii pääomaa mutta myös osaamista yhteiskunnasta. Itse pääoman käsittelemisen lisäksi on yhä enenevässä määrin käsiteltävä myös sitä, miten se vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz uudesta omistajuuden professuurista, joka perustetaan lahjoitusvaroin Aalto-yliopistoon.

– Omistajuudessa on monia näkökulmia. Sen myötä, kun Milton Friedmanin teesi yritysten ensisijaisesta tarkoituksesta – eli osaketuotosta ennen kaikkea – väistyy, muut tekijät nousevat esiin. Omistajalta odotetaan yhä suurempaa sosiaalista vastuunkantoa, sillä myös haasteemme globalisoituvat. Omistajuudella ei ole vain taloudellisia vaikutuksia vaan myös sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia. Näen tämän tulevan professuurin tärkeänä tutkimusalueena, Adlercreutz sanoo.

– Kyse on ainutlaatuisesta panostuksesta, myös globaalissa mittakaavassa. Yhä pienenevässä maailmassa, jossa pääoma ja yritykset vaihtavat omistajaa nopeassa tahdissa, omistajuuden luonne ja varsinkin yritysomistajuuden luonne on nopeassa muutoksessa. Tämä professuuri vastaa konkreettiseen tarpeeseen.

– Suomessa olemme kauan saaneet seurata sitä, kuinka uudet yrityksemme usein aikaisessa vaiheessa ostetaan pois ulkomaisten toimijoiden toimesta. Tämä on kaksiteräinen miekka. On aina hyvä, kun suomalainen yritys löytää sijoittajan. Samalla kuitenkin toivon, että tämän professuurin myötä olisi mahdollista tuottaa sellaista tutkittua tietoa, joka vahvistaa yrityksiämme ja auttavat niitä kansainvälisessä kilpailussa. Ja että tutkimus voisi auttaa yhä useamman yrityksen näkemään Suomen niiden pitkäaikaisena kotina ja meitä poliitikkoja tekemään sellaisia päätöksiä, jotka tukevat tätä tavoitetta.

Rekrytointiprosessi on käynnissä, ja tavoitteena on, että uusi professori voisi aloittaa työnsä viimeistään vuoden 2022 alussa.

 

Henriksson: Saamelaiset otettava mukaan ilmastotyöhön

Vannottuaan virkavalansa Yhdysvaltain presidentiksi tammikuussa, Joe Biden liitti ensi töikseen Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen. Tämän myötä globaali ilmastonmuutoksen vastainen työ helpottui huomattavasti. Suomessa on parhaillaan käynnissä ilmastolain uudistus. RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson painottaa, että alkuperäiskansa saamelaiset on otettava mukaan ilmastotyöhön.

Lue edellinen artikkeli

Eva Biaudet on RKP:n pormestariehdokas Helsingissä

Helsingin RKP on tänään yksimielisesti nimennyt Eva Biaudetin pormestariehdokkaakseen tulevien kuntavaalien yhteydessä.

Lue seuraava artikkeli