Henriksson: Susiongelma vaatii toimenpiteitä

Tämänlaisessa uudessa tilanteessa, jossa muutos on tapahtunut nopeasti, on äärimmäisen tärkeää, että kansalaiset ja viranomaiset tekevät yhteistyötä ja että väestön huoli otetaan vakavasti.

− Kynnystä saada poikkeuslupa susien kaatamiseksi Pohjanmaalla pitää laskea. Susi ei kuulu asuinalueille. Olisi äärimmäisen tärkeää, että maa- ja metsätalousministeriö osoittaisi selkeästi, että susien määrän selvä kasvu läntisessä Suomessa ja Pohjanmaalla otetaan vakavasti. Mikäli kehitys jatkuu tämänlaisena, tilanne voi olla kestämätön syksyyn mennessä, sanoo RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson.

 

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) arvion mukaan susikanta Suomessa oli maaliskuussa 2018 yhteensä 20 susilaumaa. Vuosi sitten vastaava määrä oli 14. Susi on nyt siirtynyt länteen. Läntisellä kannanhoitoalueella löytyy jopa 70% susista. Ensimmäisen arvion mukaan susien määrä on kaksinkertaistunut Pohjanmaalla verrattuna vuoteen 2017 ja niitä on nyt noin 30.

 

− On merkillistä, että tässä vaiheessa halutaan Luken puolelta päättää, ettei syksyn aikana työstettävässä uudessa hoitosuunnitelmassa anneta tilaa kannanhoidolliselle metsästykselle. Tällä hetkellä ei pitäisi poissulkea mitään vaihtoehtoja, vaan tavoitteena pitäisi olla sellaisten ratkaisujen löytäminen jotka toimivat pitkällä tähtäimellä ja herättävät luottamusta väestössä.

 

− Tämänlaisessa uudessa tilanteessa, jossa muutos on tapahtunut nopeasti, on äärimmäisen tärkeää, että kansalaiset ja viranomaiset tekevät yhteistyötä ja että väestön huoli otetaan vakavasti.

Nylander: Ruotsinkielisiä opinto-ohjaajia pitää kouluttaa

On ongelmallista, ettei löydy tarpeeksi päteviä opinto-ohjaajia, varsinkin ruotsinkielisillä alueilla. Koulutettujen opinto-ohjaajien tarve pitää ottaa vakavissaan.

Lue edellinen artikkeli

Unga killars marginalisering måste tas på allvar

Av 15–29-åringar är cirka fem procent marginaliserade och två tredjedelar av dem är pojkar.

Lue seuraava artikkeli