Jäsenmaiden on kannettava vastuunsa taistelussa rahanpesua vastaan

Euroopan parlamentin niin kutsuttu Panama papers -valiokunta sai tänään komissionääri Věra Jouroválta päivityksen siitä, miten komission rahanpesun vastainen työ edistyy.

Kuulemisen aikana komissionääri Jourová totesi, että jäsenmaista 22 eivät ole implementoineet EU:n kolmatta veronkiertodirektiiviä ajoissa. Europarlamentaarikko Nils Torvalds, joka johtaa ALDE-ryhmän tulevia neuvotteluja koskien EU:n veronkiertodirektiivin uusinta päivitystä, pitää asiaa vakavana.

– Koska rahanpesu ja veronkierto ovat globaaleja, rajat ylittäviä ilmiöitä, on meidän tehtävä yhteistyötä saavuttaaksemme tuloksia tällaisissa kysymyksissä. Ensimmäinen askel on, että jo sovituista säännöistä pidetään kiinni. On hyvin vakavaa, että jäsenmaat ovat pitkälti laiminlyöneet sääntöjen implementointia ajoissa ja oikealla tavalla.

Samalla kun neuvottelut uudesta direktiivistä ovat käynnissä, ovat jäsenmaat implementoimassa EU:n neljättä veronkiertodirektiiviä. Tämä on tehtävä 26. kesäkuuta 2017 mennessä. Torvalds painottaa, että toimivissa säännöissä ei ole ainoastaan kyse rikosten torjunnasta, vaan myös oikeudenmukaisten kilpailusääntöjen luomisesta jäsenmaiden välillä.

– Jotkut jäsenmaat eivät noudata yhteisesti sovittuja sääntöjä. Tämä johtaa siihen, että sääntöjä tosiasiallisesti noudattavat jäsenmaat joutuvat huonompaan kilpailuasemaan. Tätä on havaittavissa erityisesti rahanpelejä koskevien sääntöjen kohdalla. Tässä komission on kannettava vastuunsa ja tarkasti valvottava, että jäsenmaat todellakin implementoivat sekä valmiiksi neuvoteltua neljättä, että tulevaa viidettä, direktiiviä.

Prioritera utbildningen och sysselsättningsåtgärder

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist påpekar i sitt inlägg i debatten om oppositionspartiernas skuggbudgeter i riksdagen idag att ökad sysselsättning, utbildning, forskning och innovationer behövs för att få ekonomins hjul i rullning.

Lue edellinen artikkeli

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilannetta on parannettava

Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi jätti tänään vastalauseen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä hallituksen esityksestä lapsilisän alennukseen.

Lue seuraava artikkeli