Kalastusvakuutusjärjestelmän leikkaukset uhkaavat ammattikalastuksen tulevaisuutta

Hallituksen suunnitelmat leikata voimakkaasti kalastusvakuutusjärjestelmästä ovat uhka suomalaisen ammattikalastuksen tulevaisuudelle.

Tätä mieltä ovat RKP:n kansanedustajat Mikaela Nylander, Mats Nylund ja Stefan Wallin.

– Ammattikalastajiemme mahdollisuudet harjoittaa ammattiaan riippuvat täysin nykyisestä kalastusvakuutusjärjestelmästä. Hallituksen leikkaukset, tietojen mukaan kalastusvakuutusmäärärahan puolittaminen, vetäisi maton ammattikalastajien jalkojen alta, sanoo Nylander.

Kalastusvakuutusjärjestelmän kautta korvataan rannikkokalastukseen käytettävien kalastusvälineiden ja -alusten kärsimiä vahinkoja. Vastaavia vakuutuksia ei ole saatavilla kaupallisesti. Tietojen mukaan maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee voimakkaita leikkauksia kalastusvakuutusjärjestelmään.

– Valtiontalouden näkökulmasta suunnitellut leikkaukset ovat jokseenkin pieniä, mutta toteutuessaan ne heikentäisivät huomattavasti nykyiselläänkin ahtaalla olevan kotimaisen ammattikalastuksen toimintaedellytyksiä, Wallin sanoo.

– Leikkaukset ovat lisäksi ristiriidassa hallituksen omien kärkihankkeiden kanssa. Kärkihankkeissa todetaan, että puhtaiden kotimaisten elintarvikkeiden, sekä kalakannan ja vesistöresurssien käyttöä ja vientiä edistetään. Mikäli hallitus aidosti haluaa turvata kotimaisen ammattikalastuksen edellytyksiä, on sen jätettävä suunnitellut leikkaukset tekemättä, sanoo Nylund.

Meidän arvomme ovat nyt pelissä

Eduskunta keskustelee tänään turvapaikkakysymyksistä Perussuomalaisten aloitteen johdosta. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän edustaja Suuressa valiokunnassa, Eva Biaudet, on jättänyt useita eriäviä mielipiteitä hallituksen turvapaikkapolitiikkaan.

Lue edellinen artikkeli

Nollaenergiatalot eivät ole perusteltuja Suomessa

Lakiehdotus lähes nollaenergiataloista on lausuntokierroksella. Se perustuu EU-direktiiviin vuodelta 2010, jonka mukaan kaikkien uusien rakennusten pitää olla lähes nollaenergiataloja vuodesta 2020 eteenpäin.

Lue seuraava artikkeli