Aluevaaleissa tarvitaan sinun ääntäsi!

23. tammikuuta 2022 on historiallinen päivä. Silloin me nimittäin suuntaamme kohti vaaliuurnia äänestääksemme aluevaaleissa ensimmäistä kertaa koskaan. Näiden vaalien keskiössä on sinun ja minun arjen turvallisuus.

Tulevat aluevaltuustot rakentavat uusia hyvinvointialueita, joissa päätetään missä terveyskeskukset sijaitsevat, miten palvelu asukkaille järjestetään ja miten hoiva ja hoito turvataan elämän kaikissa vaiheissa sekä suomeksi että ruotsiksi. Pohjimmiltaan on kyse siitä,miten sinun ja minun hoito ja hoiva toimivat tulevaisuudessa. 

Kaikilla on oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan. Kun olet sairas, sinun tulee nopeasti saada aika lääkärille, soittaessasi hätänumeroon sinun pitää tulla ymmärretyksi riippumatta siitä puhutko suomea vai ruotsia. Vanhetessasi pitää löytyä turvallinen koti joka odottaa sinua, kun sitä tarvitset. Kun uutena vanhempana olet uudessa elämäntilanteessa sinun ja perheesi pitää saada tukea oikeaan aikaan. Kun voit henkisesti huonosti pitää löytyä riittävästi psykologeja ja terapeutteja, jotta saat apua. Hoidon tulee olla lähellä sinua, riippumatta missä päin Suomea asut. 

RKP:lle on tärkeää, että terveydenhuolto muuttuu joustavammaksi nyt, kun sosiaalihuolto, terveys- ja sairaanhoito siirtyvät hyvinvointialueelle. Haluamme turvata jo olemassa olevat terveyskeskukset. Tarvitaan lisää käsipareja yleensä sekälisää lääkäreitä ja sairaanhoitajia terveyskeskuksiin. Alueilla, joissa ei tänä päivänä ole palvelua voisimme ottaa käyttöön liikkuvia ratkaisuja kuten terveysbusseja. Myös sähköisten palvelujen tulee kehittyä ja sinun tulee tulevaisuudessa saada yhteys hoitajaan chatin kautta. Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja siksi tarvitaan laajempi verkosto matalan kynnyksen vastaanottoja. RKP:lle on tärkeää, että saat hoitoa silloin kun tarvitset sitä, ilman pompottelua luukusta luukulle. Haluamme lyhyemmät hoitojonot, jotta saisit palvelua nopeammin. Tähän työhön tarvitaan mukaan sekä yksityistä että kolmatta sektoria. Haluamme siksi lisätä palvelusetelien käyttöä. 

Toimiva terveydenhuolto vaatii riittävästi henkilökuntaa ja työilmapiirin, jossa hoitohenkilökunnalla on hyvä olla. Tämän päivän tilanne huolestuttaa minua ja koronapandemia on luonut lisää painetta. Hoitajia hakeutuu pois ja hoitajien puute on tosiasia monella paikkakunnalla. On kaikkien etu löytää ratkaisu tilanteen parantamiseksi. Keskeisiä seikkoja hoito- ja hoiva-alan houkuttelevuuden kannalta ovat riittävä määrä koulutuspaikkoja lääkäreille, sairaanhoitajille ja lähihoitajille; hyvinvointi ja viihtyvyys työelämässä, hyvä johtajuus, kilpailukykyiset palkat ja tasa-arvo.

Kun nyt lähdemme rakentamaan uusia hyvinvointialueita, joissa päätetään siitä, missä terveyskeskukset sijaitsevat, miten palvelu asukkaille organisoidaan, miten pelastuspalvelut järjestetään ja miten hyvä hoito taataan, niin on selvää, että RKPtarvitaan mukaan näihin pöytiin. Siksi on tärkeää äänestää RKP:tä. Meillä on yhteensä 306 ehdokasta kuudellatoista hyvinvointialueella ympäri Suomea ja olen ylpeä tästä joukosta. Olen varma siitä, että sinä löydät sopivan ehdokkaan, jolle haluat antaa äänesi meidän ehdokkaiden joukosta juuri sinun hyvinvointialueellasi. Ääni RKP:lle on ääni turvallisen yhteiskunnan, hyvinvoivan väestön ja omalla äidinkielellä saatavan hoidon puolesta.

Vaalit on taas!

Vaikka kuntavaaleista on vain runsas puoli vuotta niin nyt on aika teroittaa kynät ja valmistautua lähtemään vaaliuurnille. Tällä kertaa on kyse ainutlaatuisista aluevaaleista.

Lue edellinen artikkeli

Käteen on jäätävä enemmän rahaa

Varhaiskasvatus, koulu, vanhustenhuolto, sairaalat, liikunta, kulttuuri, joukkoliikenne, poliisi ja kaikki muu hyvä, joka tuo turvallisuutta arkeemme ei synny tyhjästä. Hyvinvointi luodaan työllä ja yrittäjyydellä. Siten saamme verotuloja, jotka pitävät yhteiskuntamme rattaat pyörimässä. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamme paras tae on kestävä talous.

Lue seuraava artikkeli