Terveydenhuolto lähellä sinua ja henkilökohtaista kohtaamista

Sinulla on oikeus elää turvallista elämää kaikissa elämänvaiheissa. RKP:lle on tärkeää, että ihmiset saavat tarvitsemaansa apua ja hoitoa ikääntyessään. Kotihoidon ja kotisairaanhoidon on toimittava, ja tarjolla tulee olla erilaista tuettua asumista kohtuulliseen hintaan. Eduskuntavaaliehdokas Johanna Holmäng korostaa, että myös vanhukset pitää saada äänensä kuuluviin.

– Iäkkäitä ihmisiä kunnioitetaan yleisesti ottaen suuresti, mutta heidän poliittinen vaikutusvaltansa on vähäinen, vaikka heidän osuutensa väestöstä on suuri. Välittämisessä on kyse siitä, että näemme, olemme yhdessä ja autamme toisiamme. Siksi yhteiskunnan on ryhdyttävä toimiin, jos halutaan saada aikaan muutos. RKP on puolue, joka edistää vanhusten hyvinvointia, vaikutusvaltaa ja turvallisuutta. Työskentelemme pitkäjänteisesti ja sinnikkäästi, Holmäng sanoo.

Holmäng korostaa, että hoidon on oltava lähellä ja että ihmisiä on kohdeltava henkilökohtaisesti. Hänen mielestään on tärkeää puhua ihmisen kanssa, kun he soittavat kysyäkseen neuvoa tai varatakseen ajan. Hän korostaa myös, että yhteydenpidon vanhusten, terveydenhuollon ja eri tuettujen asumismuotojen välillä on oltava sujuvaa.

– Kolmannen sektorin mutta myös muiden kansalaisten, tulisi olla helpompaa ottaa yhteyttä  tuettuihin asumisyksikköihin tai kotihoitopalveluun vierailujen järjestämiseksi. Kouluissa meillä on  ”koulumummoja ja -vaareja” – miksi emme ottaisi samaa käsitettä käyttöön vanhustenhoidossa ja yhteisöllisessa asumisessa? Ihmiset voisivat ilmoittautua suoraan yksikköön ja sopia henkilökunnan kanssa, milloin he kävisivät osallistumassa asukkaiden hoitoon tai vain viettämässä aikaa heidän kanssaan, Holmäng sanoo. 

– Ikääntyvän ihmisen pitäisi voida jatkaa elämäänsä sellaisena kuin hän on ja ilman, että hänen tarvitsee luopua identiteetistään, Holmäng lisää.

Lisää tukea lasten hyvinvoinnille

RKP haluaa Suomesta maailman lapsiystävällisimmän maan. Puolueen vaaliohjelmassa korostetaan lasten hyvinvointia ja oikeuksia sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Tärkeitä teemoja, joihin on keskityttävä jotta voidaan myös jatkossa taata lapsille turvallinen kasvu. Eduskuntavaaliehdokas Marja Lindberg nostaa esille suurimmaksi ongelmaksi erot lapsiperheiden taloudellisessa tilanteessa.

Lue edellinen artikkeli

Nils Torvaldsista päivitettävän jätevesidirektiivin pääneuvottelija

Nils Torvalds (RKP/Renew) on nimetty Euroopan parlamentin pääneuvottelijaksi päivitettävään yhdyskuntajätevesidirektiiviin. Muutoksia direktiiviin tehdään nyt ensimmäistä kertaa 30 vuoteen, ja tavoitteena on parantaa Euroopan jokien, järvien ja merien laatua tiukemmalla sääntelyllä.

Lue seuraava artikkeli