Löfström: Päätös puolittaa väylämaksut vahvistaa Suomen ulkomaankauppaa ja laivaliikennettä

Eduskunta hyväksyi tänään hallituksen esityksen väylämaksujen puolittamisesta vuosille 2024-2027 ja samalla aloitetaan työ maksujen puolittamiseksi pysyvästi.

– Puolittaminen alentaa jonkin verran merikuljetuskustannuksia, mikä edistää ulkomaankauppaa ja vientiä, sillä 95 % Suomen ulkomaankaupasta käy meriteitse. Ahvenanmaan liikenteessä luku on vielä korkeampi. Tämä päätös on tärkeä Suomen kilpailukyvyn kannalta, sanoo kansanedustaja Mats Löfström. 

Löfström on Ruotsalaisen eduskuntaryhmän jäsen eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa missä hän on ollut mukana käsittelemässä lakiesitystä yksityiskohtaisesti.

Vaikka väylämaksut puolitetaan, järjestelmä tarjoaa edelleen kannustimia Suomeen ja Suomesta säännöllisesti liikennöiville aluksille sekä jääluokan aluksille. Nämä alukset saavat jatkossa myös alennetun maksun, jotta varmistetaan, että riittävä määrä aluksia on jääluokiteltuja ja säännöllisessä liikenteessä ympäri vuoden, mikä on tärkeää Suomen huoltovarmuuden kannalta.

– Säännöllisen liikenteen ja jääluokan kannustimet ovat ratkaisevia Suomen huoltovarmuuden kannalta. Suomalaiselle merenkululle on myös välillisesti tärkeää, että Suomen lipun alla voi ylläpitää jäävahvistettujen alusten kauppalaivastoa. Kun väylämaksut puolitetaan pysyvästi, on tärkeää säilyttää kannustimet, minkä myös liikenne- ja viestintävaliokunta toteaa mietinnössämme”, Mats Löfström sanoo.

Väylämaksujen puolittamisella on vuosittain arviolta 36 miljoonan euron taloudellinen merkitys.

Andersson ja Wickström: Hallitus antaa Porvoon ja Raaseporin sairaaloiden yhteyteen perustettaviin osaamiskeskuksiin määrärahat

Hallitus on tänään (23.11.) julkaissut täydentävän talousarvioesityksensä vuodelle 2024, jossa Porvoon ja Raaseporin sairaaloille myönnetään miljoona euroa tukeakseen kielellisten oikeuksien toteutumista. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson ja kansanedustaja Henrik Wickström ovat iloisia siitä, että Porvoon ja Raaseporin sairaaloiden yhteyteen perustettavien osaamiskeskusten rahoitus on sisällytetty talousarvioesitykseen.

Lue edellinen artikkeli

Bergqvist: Liikkuminen saa meidät kaikki voimaan paremmin

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist on tyytyväinen hallituksen Suomi Liikkeelle-lippulaivaohjelman toimenpiteiden etenemiseen. Bergqvist johtaa poikkihallinnollisen ohjelman valmistelua. Ohjelmaan sisältyy 16 eri toimenpidettä, joilla lisätään kaikkien ikäryhmien liikkumista eri hallinnonallilla. Liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmä on linjannut tällä viikolla, miten 20 miljoonan euron ohjelmarahoitus jakautuu ensi vuodelle.

Lue seuraava artikkeli