Bergqvist: Liikkuminen saa meidät kaikki voimaan paremmin

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist on tyytyväinen hallituksen Suomi Liikkeelle-lippulaivaohjelman toimenpiteiden etenemiseen. Bergqvist johtaa poikkihallinnollisen ohjelman valmistelua. Ohjelmaan sisältyy 16 eri toimenpidettä, joilla lisätään kaikkien ikäryhmien liikkumista eri hallinnonallilla. Liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmä on linjannut tällä viikolla, miten 20 miljoonan euron ohjelmarahoitus jakautuu ensi vuodelle.

– Panostamme nyt muun muassa Liikkuvat-ohjelmien vahvistamiseen ja liikuntaneuvonnan kehittämiseen. Yksi tapa on antaa liikuntaneuvontaa kouluissa oppilaan Move! – tulosten pohjalta. Panostamme myös kutsuntoihin liittyviin liikuntaa edistäviin toimenpiteisiin ja kunnille osoitetuilla avustuksilla ulkoilumahdollisuuksien parantamiseksi lähellä asukkaita. Erilaisten avustusten kautta haluamme osallistaa laajasti yhteiskunnan eri toimijoita työhön liikkumisen kääntämiseksi kasvuun, Bergqvist sanoo.

Monet liikuntaa lisäävistä toimenpiteistä etenevät asianomaisissa ministeriöissä ilman erillistä ohjelmarahoitusta. Bergqvist on tyytyväinen hallituksen vahvaan yhteiseen tahtoon torjua liikkumattomuutta, joka haastaa sekä terveytemme että valtiontalouden.

– Liikkuminen saa meidät kaikki voimaan paremmin. Yhteiskunnan rakenteisiin tulee kaikilla tasoilla vaikuttaa, jotta arkeen saadaan lisää liikkumista. Tärkeintä on, miten voimme tukea vähiten liikkuvia liikkumaan enemmän ja vahvistamaan toimintakykyään. Toivon, että myös kaikki valtuutetut kunnissa ja hyvinvointialueilla vaikuttavat aktiivisesti tähän. Yhdessä voimme tehdä työtä paremman hyvinvoinnin eteen, Bergqvist sanoo.

Linkki OKM:n tiedotteeseen
https://okm.fi/-/ministerityoryhma-sopi-suomi-liikkeelle-ohjelman-rahoituksesta-ensi-vuodelle

Linkki hallitusohjelmaan
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/165042/Paaministeri-Petteri-Orpon-hallituksen-ohjelma-20062023.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Löfström: Päätös puolittaa väylämaksut vahvistaa Suomen ulkomaankauppaa ja laivaliikennettä

Eduskunta hyväksyi tänään hallituksen esityksen väylämaksujen puolittamisesta vuosille 2024-2027 ja samalla aloitetaan työ maksujen puolittamiseksi pysyvästi.

Lue edellinen artikkeli

Biaudet: Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on häpeäpilkku yhteiskunnassamme

Seksuaalinen ja sukupuolittunut häirintä ja väkivalta ovat osa monien tyttöjen ja naisten arkea.

Lue seuraava artikkeli