Micaela Röman kandiderar i riksdagsvalet

Micaela Röman, journalist och fullmäktigeledamot i Sibbo, ställer sig till förfogande för Svenska Folkpartiet i riksdagsvalet våren 2019.

– Mitt första år som beslutsfattare i min hemkommun, Sibbo, är en av orsakerna till varför jag väljer att ställa mig till förfogande. Jag vill gärna arbeta för en fungerande vardag också på nationell nivå.

Röman är ordförande i social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo och medlem i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts fullmäktige.

– Social- och hälsovårdsfrågor ligger nära mitt hjärta. Som mamma till två barn i en tvåspråkig familj arbetar jag aktivt också med bildningsfrågor och en fungerande familjepolitik.

Micaela Röman arbetar för tillfället som koordinator för Marthaförbundets och Marttaliittos jubileumsår som firas 2019.

– Både i mitt arbete och som beslutsfattare jobbar jag enligt mitt motto; så bra som möjligt för så många som möjligt.

Torvalds: Enemmän muovia kuin kalaa valtamerissä vuonna 2050 – jos emme reagoi heti

EU-komissio on antanut lakiehdotuksen, jonka tarkoitus on vähentää muovituotteiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Kierrätyksen lisääminen ja muovijätteiden parempi käsittely ovat komission ehdotuksen keskeisiä toimia. Meriympäristön suojeleminen muovi

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi: Gör tillgängligheten till hjärtstartare lättare

Med hjälp av en defibrillator kan man snabbt rädda mänskor som drabbats av hjärtstillestånd. Idag har vi ändå problem med att lokalisera var den närmaste mobila defibrillatorn finns.

Lue seuraava artikkeli