Micaela Röman kandiderar i riksdagsvalet

Micaela Röman, journalist och fullmäktigeledamot i Sibbo, ställer sig till förfogande för Svenska Folkpartiet i riksdagsvalet våren 2019.

– Mitt första år som beslutsfattare i min hemkommun, Sibbo, är en av orsakerna till varför jag väljer att ställa mig till förfogande. Jag vill gärna arbeta för en fungerande vardag också på nationell nivå.

Röman är ordförande i social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo och medlem i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts fullmäktige.

– Social- och hälsovårdsfrågor ligger nära mitt hjärta. Som mamma till två barn i en tvåspråkig familj arbetar jag aktivt också med bildningsfrågor och en fungerande familjepolitik.

Micaela Röman arbetar för tillfället som koordinator för Marthaförbundets och Marttaliittos jubileumsår som firas 2019.

– Både i mitt arbete och som beslutsfattare jobbar jag enligt mitt motto; så bra som möjligt för så många som möjligt.

Torvalds: Mera plast än fisk i världshaven år 2050 om vi inte gör något nu

EU-kommissionen har presenterat ett nytt lagförslag som syftar till att minska plastprodukters negativa inverkan på miljön. I förslaget ingår utöver förslag för ökad återvinning och förbättrad hantering av plastavfall också flera förslag om hur havsmiljön

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Gör tillgängligheten till hjärtstartare lättare

Med hjälp av en defibrillator kan man snabbt rädda mänskor som drabbats av hjärtstillestånd. Idag har vi ändå problem med att lokalisera var den närmaste mobila defibrillatorn finns.

Läs följande artikel