Ministeri Thomas Blomqvist: Sote-uudistuksen lausuntokierros on erittäin tärkeä

Kesäkuun puolivälissä hallitus lähetti sote-uudistuksen lakiesityksen lausuntokierrokselle. Luonnos hallituksen lakiesitykseksi on hyvin laaja, siksi perehetymis- ja lausuntoaika lakiesitykselle on 25. syyskuuta asti.

Sekä poliitikot että virkamiehet ovat tehneet paljon työtä sen eteen, että saataisiin niin hyvä uudistus kuin mahdollista. Koska lakipaketti on hyvin laaja ja monitahoinen on erittäin tärkeätä, että mahdollisimman moni silmäpari lukee esityksen huolella, laativat lausuntojaan omista lähtökohdistaan ja antavat ehdotuksiaan vielä kehitettävistä kysymyksistä. Kunnissa työskentelevät henkilöt sekä sosiaali- ja terveysalan kentällä työskentelevät pystyvät omista näkökulmistaan näkemään mikä tulee toimimaan hyvin ja missä on vielä kehittämisen varaa, sanoo ministeri Thomas Blomqvist, joka on ollut sosiaali- ja terveysuudistuksen ministerityöryhmän jäsen.

Esitys sisältää erillisratkaisun Uudenmaan osalta. Uusimaa jaetaan viiteen itsenäiseen hoitoalueeseen, jotta asukkailla ja asiakkailla olisi laajempi vaikutusvalta kuin muuten.

On tärkeätä, että myös alueilla aktivoidutaan nyt ja reagoivat lausunnoissaan varmistaakseen vaikutusmahdollisuutensa jatkossa, kun hallinto on valmis. Kuntien ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien takaaminen on selkeästi ollut valmistelutyön tavoitteena, Blomqvist sanoo.

Eräs asia joka on selkeästi paremmin huomioitu tässä lakiehdotuksessa, verrattuna siihen joka oli esillä edellisellä eduskuntakaudella, on kielelliset oikeudet. Esitys sisältää lautakuntia jotka kaksikielisillä alueilla työskentelevät ruotsin- tai saamenkielen palveluiden toimivuuden parissa sanoo Thomas Blomqvist.

Maakuntien rahoitusmalli on kysymys, josta keskustellaan ja jota viimeistellään lausuntojen perusteella. Tämä on tietoisesti jätetty hiukan auki, jotta pystyisimme laatimaan hyvän ehdotuksen. Toivottavasti monien rakentavien lausuntojen perusteella.

Haluan painottaa, että tässä prosessissa lausuntokierros on olennainen osa ja tahtotilamme on huomioida lausuntojen antia parhaalla mahdollisella tavalla, jotta lopullinen lakiesitys Eduskunnalle vuodenvaihteessa olisi mahdollisimman harkittu ja tasapainoinen. Kyseessä on yksi maamme isoimmista uudistuksista joka koske meidän peruspalvelumme. Nyt on hyvä aika vaikuttaa,sanoo ministeri Blomqvist.

Torvalds: Meidän on tehostettava rasismin vastaista työtä

George Floydin kuolema Minneapolisissa 25. toukokuuta ja sitä seuranneet rasisminvastaiset mielenosoitukset ympäri maailmaa osoittavat, että muun muassa EU:n ja Suomen on tehostettava toimia rasismia ja rakenteellista syrjintää vastaan. Näin toteaa Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds.

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi: Tärkeä edistysaskel inhimillisemmälle vanhustenhuollolle

Eduskunnan sosiaali – ja terveysvaliokunta sai eilen valmiiksi mietintönsä laista 0,7 henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) iloitsee ehdotuksesta.

Lue seuraava artikkeli