Norrback: 4H:n ja kalastuksen saama lisärahoitus tervetullutta

Valtiovarainvaliokunta on tänään hyväksynyt mietintönsä ensi vuoden valtionbudjetista. Samalla valiokunta on päättänyt niin kutsuttujen joululahjarahan saajista. Jaossa on noin 40 miljoonaa euroa, jotka kanavoidaan kohteille, jotka arvioidaan tärkeäksi.

Kansanedustaja Anders Norrback on erittäin tyytyväinen 4H:n saamasta 300 000 euron lisärahoituksesta, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan myöntämästä lisärahoituksesta. Myös ammattikalastajat saavat 100 000 euroa lisämäärärahoitusta.

4H:lle ja ammattikalastajille osoitetut panostukset ovat todella tervetulleita. Nuoriin ja heidän työelämätaitoihin panostaminen on ensiarvoisen tärkeä panostus tulevaisuutta silmällä pitäen. Ammattikalastajat tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen, jotta kuluttajat voivat myös jatkossa nauttia kotimaisista kalatuotteista, Norrback sanoo.

Bergqvist pitää Suomen ammattikalastajaliiton lisärahoitusta tervetulleena

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on tänään hyväksynyt mietintönsä ensi vuoden valtion talousarvioksi. Samanaikaisesti valiokunta on päättänyt ns. joululahjarahojen jakamisesta, noin 40 miljoonan euron budjetin lisäpotista, joka on suunnattu eri tarkoituksiin, joita pidetään tärkeinä. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on tyytyväinen siihen, että määrärahat ammattikalastajaliitolle kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz OECD:n raportista:

Vakavasti otettava viesti – tarvitsemme tiekartan talouden tasapainottamiseksi

Lue seuraava artikkeli