Norrback: Ammattikalastajille tulisi antaa korvausta merimetsojen aiheuttamista vahingoista

RKP:n kansaedustaja Anders Norrback on tehnyyt yhdessä Jari Myllykosken (vas. ensimmäinen allekirjoittaja), Kristiina Salosen (sd) ja Peter Östmanin (kd) kanssa kirjallisen kysymyksen maa- ja metsätalousministerille valmisteilla olevasta rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamista uudistavasta lakihankkeesta.

Esitysluonnos on kalastuselinkeinolle maksettavien korvausten osalta syrjivä. Se ei kohtele ammattikalastajia yhdenvertaisesti maatalous-, porotalous- eikä kalaviljelytoimijoihin nähden, kansanedustajat toteavat.

Esitysluonnoksesta puuttuu säädökset Suomessa pesivän rauhoitetun merimetson kaupalliselle kalastukselle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Kansanedustajien mukaan puutetta esitysluonnoksessa ei voida selittää tietämättömyydellä, koska aiheesta on lukuisia kansainvälisiä ja kansallisia tutkimuksia.

Näkemyksensä esitysluonnoksen puutteellisuudesta on tuonut julki myös useat muut, kuten Pohjanmaan liitto, Suomen ammattikalastajaliitto SAKL, Kalatalouden Keskusliitto ja Suomen Kalankasvattajien liitto. Kaikkien mukaan merimetsojen aiheuttamien vahinkojen sivuuttaminen on vakava puute esitysluonnoksessa.

– Esitysluonnosta tulee muuttaa siten, että kaupalliselle kalastukselle vahinkoja aiheuttavan merimetsokannan vahingot korvataan kalastusyrittäjille, sanovat kansanedustajat.

Henriksson RKP:n uudesta historiikista: “Valtapuolue, jolla on suhteellisen paljon valtaa”


Suomen ruotsalainen kansanpuolue raottaa kantta ja kertoo kulissien takaisista tapahtumista puolueen pitkän historian yhden aikakauden osalta. RKP julkaisee nyt tuoreen historiikkinsa – “Stabilt, flexibelt, pragmatiskt: Från Kekkonen till EU.” Kirjan on kirjoittanut Torbjörn Kevin.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz ja Rehn-Kivi tyytyväisiä valtiovarainvaliokunnan lisämäärärahoista


Listalla tärkeitä liikenneväyliä, tukea nuorille yrittäjille sekä ammattikalastajille

Lue seuraava artikkeli