Norrback: Palkkatukien käyttö yksinkertaistuu

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta antoi tänään mietintönsä hallituksen palkkatukiuudistuksesta. Esitys liittyy hallituksen tavoitteeseen lisätä palkkatuen käyttöä yksityisellä sektorilla ja sitä kautta nostaa työllisyysastetta. Kansanedustaja Anders Norrback (RKP), joka on valiokunnan jäsen, on tyytyväinen lopputulokseen.

– Olen tyytyväinen siihen, että yksimielinen valiokunta on laatinut mietinnön, jonka ansiosta kolmannen sektorin toimijat voivat jatkossakin hyödyntää palkkatukia joustavasti toiminnassaan, sanoo Norrback.

Palkkatuen käytön lisäämisen tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Esityksessä ehdotetaan muun muassa otettavaksi käyttöön uusi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki, joka myönnettäisiin ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa. 

– Työmarkkinat ovat haastavat monille, mutta erityisesti meille vähän iäkkäämmille. Toivon, että me työllistämistuen kautta voisimme korottaa työllisyysastetta yli 55-vuotiaiden keskuudessa. Nykyisessä tilanteessa meillä on paljon käyttämätöntä kokemusta ja työhalukkuutta, sanoo Norrback.

Blomqvist: Maataloudelle tarvitaan kriisitukea

Eduskunta käsitteli tänään ehdotuksen maatilojen sähkö- ja lannoitekustannusten nousun tueksi.

Lue edellinen artikkeli

Ingo: Metsäpolitiikka on kotimainen ja maanomistajalla on aina viimeinen sana

Metsistä, kuten luonnonsuojelulaista, suojeluprosesseista, EU-lainsäädännöstä ja metsänhoitomenetelmistä, käytävässä keskustelussa pohjalaiselle maanomistajalle on viime aikoina esitetty poliitikkojen ja kansalaisjärjestöjen lausuntoja, joissa ei oteta huomioon perustuslain 15 §:ää omaisuuden suojelusta, jossa todetaan selvästi, että jokaisen omaisuus on turvattu. Eduskuntavaaliehdokasta Christoffer Ingoa suututtaa tämä keskustelu ja hän ottaa voimakkaasti etäisyyttä kaikkeen politiikkaan ja retoriikkaan, joka vaarantaa maanomistajan omaisuudensuojan.

Lue seuraava artikkeli