Blomqvist: Maataloudelle tarvitaan kriisitukea

Eduskunta käsitteli tänään ehdotuksen maatilojen sähkö- ja lannoitekustannusten nousun tueksi.

– Suomen toimitusvarmuuden kannalta on erittäin tärkeää, että saamme tämän kertaluonteisen tuen hyväksytyksi tällä hallituskaudella. Pandemia ja Ukrainan sota ovat selkeästi osittaneet, että maassamme tulee myös tulevaisuudessa olla elinvoimainen maatalous, oma elintarviketuotanto ja elintarvikejalostus. Viimeistään nyt valtaosa on ymmärtänyt maatalouden roolin tulevaisuutemme kannalta, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

– Maatalouden kannattavuus on pitkään ollut heikko ja viimeaikaiset äärimmäiset kustannusten nousut saattavat olla viimeinen pisara monelle maatilalle. Tiedämme, että kun maatila lopettaa tuotantonsa, varsinkin eläintilat, se liiketoiminta ei nouse uudelleen. Siksi on nyt tärkeää puuttua siihen, että maatilat selviävät akuutista kriisistä, toteaa ministeri Blomqvist.

– Tuen tavoite on, että se kohdentuu oikein, koska se suosii nimenomaan niitä tiloja, joilla on aktiivista elinkeinotoimintaa ja omavaraisuusastetta nostavaa elintarviketuotantoa. Viljelijät, jotka investoivat kasvinviljelyynsä ja ovat ostaneet lannoitteita, saavat osan kohonneista kustannuksistaan ​​katettua ja esimerkiksi eläintilat ja kasvihuoneet, joilla sähkön käyttö on suurta, saavat pienen helpotuksen sähkökustannuksiinsa, Blomqvist sanoo.

Blomqvist: Vety, suuri mahdollisuus Suomelle

Tänään hyväksyttiin hallituksen periaatepäätös vedystä. Suomesta on tarkoitus tehdä kilpailukykyinen ja ennustettava vetytalouden investointiympäristö. Ohjelmaan sisältyviä konkreettisia toimenpiteitä ovat lupaprosessien sujuvuuden takaaminen, sähköisten polttoaineiden sisällyttäminen jakeluvelvoitteeseen, infrastruktuurin laajentaminen sekä EU:n ja kansallisen rahoituksen kanavointi erilaisiin kehityshankkeisiin.

Lue edellinen artikkeli

Norrback: Palkkatukien käyttö yksinkertaistuu

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta antoi tänään mietintönsä hallituksen palkkatukiuudistuksesta. Esitys liittyy hallituksen tavoitteeseen lisätä palkkatuen käyttöä yksityisellä sektorilla ja sitä kautta nostaa työllisyysastetta. Kansanedustaja Anders Norrback (RKP), joka on valiokunnan jäsen, on tyytyväinen lopputulokseen.

Lue seuraava artikkeli