Norrback: Suden kannallishoidollisen metsästyksen käsittelymenetelmää pitää selventää

Maa- ja metsätalousvaliokunta antoi tänään mietintönsä metsästyslain 41 §:n muuttamisesta. Ehdotetulla lailla täsmennettäisiin eräiden riistaeläinlajien pyydystämiseen tai tappamiseen tarkoitettujen poikkeuslupien myöntämisedellytyksiä, mikä käytännössä helpottaisi suden kannallishoidollista metsästystä. Kansanedustaja ja valiokunnan jäsen Anders Norrback (RKP), on erittäin tyytyväinen valiokunnas päädyttyyn lopputulokseen.

-Olen erittäin tyytyväinen valiokunnan mietintöön. Mietinnössä selvenneettään selkeästi lakia siten että poikkeuslupa suden kannallishoidollinen metsästys olisi helpompi saada tulevaisuudessa. Mietintö antaa selkeän viestin siitä, miltä haluamme susipolitiikkamme näyttävän tulevaisuudessa, sanoo Norrback.

Päätös metsästyslain muuttamisesta perustuu suden kannallishoidollista metsästystä koskevaan kansalaisaloitteeseen, josta eduskunta äänesti lokakuussa 2022. Silloin selkeä enemmistö kansanedustajista äänesti maa- ja metsätalousvaliokunnan antaman mietinnön puolesta, jossa ilmaistiin, että metsästyslain tarkistaminen on tarpeen siten, että poikkeuslupamenettelytapaa suden kannallishoidollista metsästystä varten tulisi selventää.

– Arvostan että hallitus on ottanut kantaa kansalaisaloitteesta syntyneestä päätöksestä, ja että asia ehditään käsitellä vielä tämän hallituskauden aikana. Se osoittaa, että kansalaisten tahto ja eduskunnan selkeä enemmistöpäätös on otettu vakavasti. Nyt toivon vain, että enemmistö tukee valiokunnan mietintöä, kun asiaa tulee käsittelyyn täysistunnossa, sanoo Norrback

Blomqvist: Hallituksen kunnianhimoinen tasa-arvotyö tuottaa tulosta

Tällä hallituksella on ollut kunnianhimoisia tavoitteita tasa-arvon suhteen, ja tasa-arvo-ohjelman tänään julkaistun loppuraportin mukaan suurin osa ohjelman 55:stä tavoitteesta on saavutettu tai hyvällä tiellä. Suuri osa hallitusohjelman kirjauksista tasa-arvoon liittyen on sisällytetty tasa-arvo-ohjelmaan, mutta joitakin toimenpiteitä on toteutettu ohjelman ulkopuolella, kuten perhevapaauudistus ja samapalkkaisuusohjelma. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist esitteli tasa-arvo-ohjelman loppuraporttia keskiviikkona (22.2.), kun sitä käsiteltiin hallituksen iltakoulussa.

Lue edellinen artikkeli

Thomas Blomqvist: Ukrainan asia on meidän

Tänään (24.2.2023) tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. Vuosi sitten Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne järkkyi perusteellisesti ja heräsimme muuttuneeseen maailmaan. Vuoden ajan ukrainalaiset ovat käyneet sinnikkäästi taistelua maansa, demokratiansa ja vapautensa puolesta. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa jatkuvan solidaarisuuden merkitystä Ukrainaa kohtaan.

Lue seuraava artikkeli