Norrback: Suomen tulee olla suunnannäyttäjä konfliktinratkonnassa

-Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ja RKP:n mielestä Suomen osallistuminen Irakin ja Irakin Kurdistanin koulutusoperaatioon on perusteltua ja tärkeää alueen turvallisuuden ja vakauden palauttamiseksi.

Anders Norrback painotti asiaa ryhmäpuheenvuorossaan maanantaina eduskunnassa käydyn keskustelun yhteydessä, jossa käsiteltiin valtioneuvoston eduskunnalle antamaa selontekoa, Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa.

Meidän on myös jatkossa otettava aktiivinen rooli konfliktinratkaisussa kansanvälisellä kentällä. Suomen vankka kokemus ja osaaminen rauhanvälittäjänä velvoittaa Suomea olemaan aktiivinen toimija niin Euroopassa kuin kansainvälisestikin.

-Ratkaisijana Suomen on näytettävä kykynsä ja ennen kaikkea vankkaa kokemustaan toimia aloitteellisesti konfliktien ratkaisemiseksi. Emme ole kansainvälisen näyttämön passiivisia sivustakatsojia, emmekä ummista silmiämme ongelmilta, Norrback painottaa.

Norrbackin mukaan kriisinhallintatehtävistä saadut kokemukset ovat monipuolisia. Kriisialueiden elinolosuhteiden parantamisen lisäksi, tehtävät tarjoavat mahdollisuuden kehittää ja ylläpitää osaamista vastaavanlaisissa tehtävissä.

-Laajasta turvallisuusnäkökulmasta katsottuna on tärkeää, että osallistumme ihmisten kouluttamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallinnan että siviilikriisinhallinnan tehtäviin. meidän tulee auttaa Irakin kaltaisia sodasta pahoin kärsineitä maita vakaampien ja inhimillisempien elinolojen uudelleen luomisessa. Tällaiset operaatiot auttavat myös ylläpitämään meidän omaa osaamistamme. RKP:n ja Ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä on kohtuullista ja vastuullista säilyttää Suomen kokonaispanos Irakin turvallisuustilanteen vahvistamiseksi nykyisellä tasollaan.

Bergqvist: Miehistötuki Suomen lipun alla purjehtiville aluksille on iloinen uutinen

Eduskunta hyväksyi tänään hallituksen lakiesitys meriliikenteen väliaikaisesta tuesta koronapandemian seurauksena. Varsinais-Suomen kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Sandra Bergqvist on iloinen päätöksestä.

Lue edellinen artikkeli

STRAND: Suomesta energiatutkimuksen kärkimaa

On tärkeää keskittyä nimenomaan sellaisiin hankkeisiin, jotka tuovat pöytään myös uusia yksityisen sektorin investointeja tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin, painotti kansanedustaja Joakim Strand (RKP) Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa valtioneuvoston selonteosta koskien Suomen kestävän kasvun ohjelmaa tiistaina.

Lue seuraava artikkeli