Norrback:Isojoen meritaimenkanta on turvattava

Anders Norrback, kansanedustaja, on tehnyt kirjallisen kysymyksen meritaimenkannan tulevaisuudesta, sekä ministeriön näkemyksestä meritaimenen emokalojen ja tuki-istutuksien lopettamisesta Kristiinankaupungin Isojoessa.

– Haluan tämän kirjallisen kysymyksen kautta viestittää suuren huoleni kalakantojen, ja tiettyjen lajien elinvoimaisuuden puolesta kalavesistöissämme. Elinolosuhteiden lisäksi viranomaisten ja Luonnonvarakeskuksen on varmistettava, että tuki-istutukset uhanalaisten kalalajien suhteen on riittävällä tasolla. 

Meritaimen on luokiteltu uhanalaiseksi lajiksi, jonka elinvoimaisuuden turvaamiseksi kalavesistöissämme tarvitaan jatkuvia toimia.  Isojoen-meritaimenkanta on tärkein yhä elossa oleva taimenen alkuperäiskanta Suomessa. Luonnonvarakeskus keskeytti vuonna 2020, oman pitkäaikaisen meritaimenen tuki-istutustoiminnan Isojoella. LUKE vastasi arvokalojen sopimuskasvatusten istunnoista, sekä lajin elinvoimaisuudesta Isojoella. Vastuu siirtyi kalankasvattajille LUKEN lopettaessa työn. Kannan ylläpito aiheuttaa suuria kustannuksia, ja vastuun ja kustannusten siirtyminen kalankasvattajille on johtanut siihen, että osa viljelijöistä on lopettanut Isojoen meritaimenen kasvattamisen kokonaan. 

– Ympäristönsuojelijoina meidän on nähtävä kokonaisuuksia uhanalaisten lajien suhteen. Kun tietyn lajin eloonjääminen on uhattuna, tarvitaan nopeita ja riittäviä toimia jotta lajin säilyminen voidaan turvata. Kotimaisella kalalla on useita luonnollisia uhkia, saalistajien ja heikentyneiden elinympäristöjen takia. Kaikki toimet, jotka parantavat kalankantojen elinvoimaisuutta ja auttavat lajeja lisääntymään kotimaisissa kalavesissämme ovat tärkeitä toimia kalalajien turvaamisessa Norrback päättää.

RKP:lle vahva tulos aluevaaleissa

Suomen ruotsalainen kansanpuolue teki vahvan tuloksen Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa. Puolue lähti aluevaaleihin 16:ssa vaalipiirissä yhteensä 306 ehdokkaalla ympäri Suomea.

Lue edellinen artikkeli

Bergqvist vaatii toimenpiteitä Uuden lastensairaalan tilanteen parantamiseksi

YLEn MOT-toimitus on hiljattain raportoinut suurista puutteista Helsingin Uudessa lastensairaalassa. Hoitajista on pulaa ja potilasturvallisuus sairaalassa on vaarassa. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on huolissaan tilanteesta ja on tänään jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen asiasta.

Lue seuraava artikkeli