Nuorille on tarjottava tulevaisuudenuskoa kriisiaikoina

RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickströmin mielestä yhteiskunnan on tarjottava nuorille tulevaisuudenuskoa myös kriisiaikoina. Wickströmin mukaan nykyinen tilanne on johtanut epävarmuuteen nuorten keskuudessa ja heidän usko tulevaisuuteen on hiipunut.

– Koronakriisi vaikuttaa meihin kaikkiin, myös nuoriin. Kun kriisin jälkeistä exit-strategiaa luodaan on tärkeää, että samalla luodaan tulevaisuudenuskoa, Wickström sanoo.

Wickström sanoo, että monen nuoren kesäsuunnitelmat ovat muuttuneet kriisin myötä. Hän toivoo, että joustavuutta löytyisi myös koulutuksen järjestäjiltä. 

– Toivon, että moni opiskelija löytäisi mielekkään kesätyön. Työvoiman tarve on suuri erityisesti maatalousalalla. Koronakriisin vuoksi moni nuori jää ilman kesätyötä. Meidän pitäisi yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa miettiä miten kesäkuukausia voisi hyödyntää opinnoissa. Joustavuutta vaaditaan kaikilta toimijoilta. Näin pääsemme helpommin kriisistä ulos, Wickström sanoo.

Ammatillisessa koulutuksessa on myös opiskelijoita, jotka eivät tule valmistumaan aikataulun mukaisesti. Joissakin käytännönläheisissä aineissa opetusta ei ole voitu järjestää samalla tavalla kuin teoreettisissa aineissa. Wickströmin mukaan on tärkeää, että toisen asteen koulutuksessa tehdään ero ammatillisen koulutuksen ja lukion välillä, koska ammatillisessa koulutuksessa ei noudateta tavanomaista lukuvuosijärjestelmää kuten lukiossa.

– Ammatillisessa koulutuksessa ei ole tavallista lukuvuosijärjestelmää niin kuin esimerkiksi lukiossa. Kun mietitään koronarajoitusten exit-strategiaa on tärkeää, että ammatillisen koulutuksen rooli huomioidaan, jotta opiskelijat voivat saada päättötodistuksen niin pian kuin mahdollista. Nuoret, mutta myös koko yhteiskunta, häviää jos pätevän työvoiman valmistuminen viivästyy liikaa, Wickström sanoo.

Wickström on itse korkeakouluopiskelija. Hän on huolissaan kriisin vaikutuksista nuorten hyvinvointiin, taloudellisiin näkymiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Hänen mielestään opintotuen tulorajat voisi poistaa tulevina kuukausina jotta talouden suunnittelu olisi helpompaa. Hänen mielestään nuoria ei tulisi rangaista siitä työstä mitä he nyt tekevät.

– Tiukan talouden lisäksi tiedämme, että mielenterveyden ongelmat ovat olleet suuri haaste nuorille. Meidän on varmistettava, että tukea ja apua on saatavilla myös kriisin jälkeen, Wickström sanoo.

Torvalds: EU tarvitsee suunnitelman vihreään elpymiseen

Ilmastokriisin haasteet eivät katoa koronapandemian aikana. Kestävät investoinnit ovat avainase-massa, kun Euroopassa tavoitellaan ripeää talouden elpymistä pandemian jälkeen. Näin toteaa Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/ Renew), joka perusti yhdessä 78 par-lamentin kollegan kanssa vihreän elpymisen /liittouman.

Lue edellinen artikkeli

Torvalds: Solidaarisuutta ihmisille ja ympäristölle

Tänään perjantaina Euroopan parlamentti päättää ensimmäisestä päätöslauselmastaan koronakriisin toimenpiteisiin liittyen. -Päätämme sekä kiireellisistä, että pitkäaikaisista toimenpiteistä, sanoo Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (SFP / Renew)

Lue seuraava artikkeli