Torvalds: EU tarvitsee suunnitelman vihreään elpymiseen

Ilmastokriisin haasteet eivät katoa koronapandemian aikana. Kestävät investoinnit ovat avainase-massa, kun Euroopassa tavoitellaan ripeää talouden elpymistä pandemian jälkeen.
Näin toteaa Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/ Renew), joka perusti yhdessä 78 par-lamentin kollegan kanssa vihreän elpymisen /liittouman.

Maanantaina perustettu liittouma koostuu jo nyt 79 parlamentin jäsenestä 17 eri jäsenvaltiosta ja useista eri parlamentin poliittisista ryhmistä. Jäsenten joukossa on muun muassa 11 ympäristöminis-teriä, johtavien ammattiliittojen ja ajatushautomoiden edustajia sekä joukko suuria yrityksiä – kuten Neste ja ruotsalainen Volvo-konserni.

– Tavoitteenamme on saavuttaa se, mitä EU:n ympäristöministerit äskettäin totesivat: Kestävän kehi-tyksen ajattelutapana, ja erityisesti vihreän kehityksen, tulisi olla keskeisessä roolissa ko-ronapandemian jälkeen, kun EU:n taloutta elvytetään, Nils Torvalds sanoo.

Liittouman perustajat korostavat lehdistötiedotteessa, että aloitteen tarkoituksena ei ole horjuttaa Eu-roopan talouden rakenteita. Tavoitteena on pikemminkin kerätä tukea sellaisten investointien ympä-rille, jotka ovat ilmaston ja ympäristön kannalta välttämättömiä.

– Koronakriisi asettaa vaatimuksia suurille julkisille investoinneille. Ne on tehtävä vihreän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, ei kestämättömiä rakenteita rakentaen, Nils Torvalds sanoo.

Nils Torvalds, joka toimii Renew Europe-ryhmän koordinaattorina Euroopan parlamentin ympäristö-valiokunnassa, on tehnyt aiemminkin tiivistä yhteistyötä vihreän liittouman perustajan, ympäristöva-liokunnan puheenjohtajan Pascal Canfinin kanssa.

– Koronakriisi ei ole syy luopua riittävän kunnianhimoisista ilmastotavoitteista. Kriisi kuitenkin vaatii sitä, että teemme kaikkemme löytääksemme taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä tapoja talouden elvyttämiseksi Nils Torvalds sanoo.

Rehn-Kivi: Pneumokokkirokotus tulisi tarjota kaikille yli 65-vuotiaille

”Suomessa rokotusohjelmaa olisi syytä laajentaa yli 65-vuotiaiden pneumokokkirokotuksella”, sanoo kirjallisen kysymyksen aiheesta jättänyt kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (r). Vaikka uuteen koronavirukseen (COVID-19) ei ole vielä rokotetta, on erittäin tärkeää ehkäistä muita sairaalahoitoa vaativia sairauksia.

Lue edellinen artikkeli

Nuorille on tarjottava tulevaisuudenuskoa kriisiaikoina

RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickströmin mielestä yhteiskunnan on tarjottava nuorille tulevaisuudenuskoa myös kriisiaikoina. Wickströmin mukaan nykyinen tilanne on johtanut epävarmuuteen nuorten keskuudessa ja heidän usko tulevaisuuteen on hiipunut.

Lue seuraava artikkeli