Torvalds: Solidaarisuutta ihmisille ja ympäristölle

Tänään perjantaina Euroopan parlamentti päättää ensimmäisestä päätöslauselmastaan koronakriisin toimenpiteisiin liittyen.
-Päätämme sekä kiireellisistä, että pitkäaikaisista toimenpiteistä, sanoo Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (SFP / Renew)

Päätöslauselmassa korostuu koronakriisin toimenpiteiden koordinoimisen lisäksi eurooppalainen solidaarisuus. Parlamentti toteaa, että koordinointi jäsenvaltioissa kriisin aikana on jättänyt paljon toivomisen varaa – solidaarisuus on perussopimusten mukainen velvollisuus.

– Olemme nähneet ja näemme monia esimerkkejä ihmisten solidaarisuudesta tässä yhteisessä kriisissä. Jäsenvaltiotasolla tilanne on kuitenkin ollut huomattavasti huonompi, ja tästä meidän on opittava, sanoo Nils Torvalds.

Päätöslauselmassa todetaan että, nopealla aikavälillä tehtäviin terveystoimenpiteisiin sisältyy tukipaketit eniten kärsineille alueille sekä parlamentin kehotus käyttää täysimääräisesti EU:n pelastuspalvelumekanismia. Näin voidaan varmistaa, että käytettävissä oleva sairaalakapasiteetti hyödyttää mahdollisimman montaa unionin kansalaista.

Pitkällä aikavälillä Parlamentti kehottaa komissiota vahvistamaan kaikkia EU:n nykyisiä kriisi- ja katastrofinhallinta mekanismeja ja luomaan uuden nopeamman järjestelmän pandemiatilanteissa.

Kriisin sosiaalisten ja taloudellisten vaikutuksiin liittyen parlamentti avaa päätöslauselmallaan mahdollisuuden suurille talousarviomuutoksille.

Nils Torvalds huomauttaa, että päätöslauselmassa todetaan, että EU:n vihreän kehityksen ohjelma on edelleen mandaatin laajennetun elvytys- ja investointipaketin ydin.

– Kriisi vaatii nopeita ja kattavia tukitoimenpiteitä, etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Säilyttämällä ilmastotavoitteemme tulee koronatoimenpiteistä osa siirtymistämme kestävämpään yhteiskuntaan

Renew Europe-ryhmä, jonka ympäristövaliokunnan koordinaattorina Nils Torvalds toimii, loi pohjan päätöslauselmalle. Parlamentin neljä poliittista ryhmää asettui tämän lauselman taakse ja esitti sen hyväksymistä

– Olemme Renew Europen kanssa keskittynyt päätöslauselmassa vihreisiin investointeihin sekä vahvoihin kirjoituksiin eurooppalaisesta yhteisvastuusta ja oikeusvaltiosta. Voimme olla varsin tyytyväisiä tulokseen, Nils Torvalds sanoo.

Nuorille on tarjottava tulevaisuudenuskoa kriisiaikoina

RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickströmin mielestä yhteiskunnan on tarjottava nuorille tulevaisuudenuskoa myös kriisiaikoina. Wickströmin mukaan nykyinen tilanne on johtanut epävarmuuteen nuorten keskuudessa ja heidän usko tulevaisuuteen on hiipunut.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Kehysbudjetti tukee tasa-arvotavoitteita

Tänään eduskunta käsittelee hallituksen ehdotusta taloudellisista kehyksistä tulevien neljän vuoden aikana. Kehysbudjetin on tarkoitus tukea Suomea läpi koronakriisin. Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri, pitää neljän vuoden kehyksessä tärkeänä paitsi taloudellisia panostuksia joilla lievennetään koronakriisin vaikutuksia maan talouteen, myös toimenpiteitä, joilla jatketaan tasa-arvon vahvistamista.

Lue seuraava artikkeli