Nya Yle Fem ger nya möjligheter

Yles förvaltningsråd har på sitt möte på tisdag kväll fattat beslut om att inleda förhandsprövningen med syfte att Yle Fem och Yle Teema kommer att dela kanalplats.

Förslaget ger nya möjligheter för att utveckla det svenska förutsatt att vissa villkor uppfylls, säger Mikaela Nylander, medlem i Yles förvaltningsutskott.

– Sammanslagningen möjliggör att resurser som nu går till distribution kanaliseras till att skapa mera svenskt innehåll på den nya kanalen, säger hon.

– För att Yle Fem också i framtiden ska ha en identitetsskapande och -stärkande roll måste ändå några centrala villkor uppfyllas. De program som tittarna uppskattar och behöver på svenska på Yle Fem kommer att fortsätta på prime time. Detta gäller allt från barn- och kulturprogram till aktualitets- och nyhetsprogram. För svenskspråkiga finns inget annat utbud på någon kanal.

– Därför är det viktigt att behålla en tydlig svensk helhet med egen logo. Resurser bör också kanaliseras till att utveckla Arenan på svenska i och med att tittarvanorna förändras i snabb takt och tyngdpunkten på Yles utbud alltmer kommer att läggas på Arenan.

Torvalds vastaa LULUCF:stä

Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP) on tänään valittu ns. LULUCF -lakiehdotuksen vastuulliseksi neuvottelijaksi liberaalin ALDE-ryhmän osalta.

Lue edellinen artikkeli

Hallitus pelaa vaarallista peliä saaristossa!

Valtionvarainministeriön mukaan ruotsinkielisyyttä ei enää tarvitse pitää erityisenä kriteerinä valtionosuuksia jaettaessa, koska ruotsinkielisten keskimääräinen palvelutarve on alhaisempi kuin suomenkielisten.

Lue seuraava artikkeli