Torvalds vastaa LULUCF:stä

Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP) on tänään valittu ns. LULUCF -lakiehdotuksen vastuulliseksi neuvottelijaksi liberaalin ALDE-ryhmän osalta.

LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) ehdotus koskee maa- ja metsäkäytöstä johtuvien päästöjen laskemista ja raportoimista osana EU-maiden päästövähennystavoitteita. Ehdotuksella pyritään sisällyttämään LULUCF -sektori EU:n ilmastotavoitteisiin.

– LULUCF on erittäin tärkeä lakiehdotus, ei ainoastaan koko EU:lle, vaan myös – tai erityisesti – Suomelle ja meidän maa- ja metsätaloussektorille. Kysymys siitä, miten EU:n on määrä saavuttaa ne ilmastotavoitteet, joihin ollaan sitouduttu, on keskeisessä asemassa Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan työagendalla tämän toimikauden aikana ja olen erittäin innokas tarttumaan tähän vaikeaan kysymykseen, sanoo Torvalds.

EU:n ilmastopolitiikka on jaettu kahteen isoon osaan: EU ETS (päästökauppajärjestelmä) kattaa noin 40 % EU:n päästöistä, loput 60% kattaa ESD (Effort Sharing Decision), joihin kuuluu ne sektorit, jotka eivät kuulu ETS:än piiriin (kuljetus, maatalous, rakennukset, jätteet). EU:n komissio antoi ehdotuksen ETS:n uudistamiseksi vuoden 2015 lopussa ja ehdotus EU:n ilmastopaketin toisen ison osan, eli ESD:n, osalta annettiin 20 heinäkuuta 2016. Näiden ehdotusten avulla on tosiasiallisesti tarkoitus varmistua siitä, että EU täyttää Pariisin ilmastosopimukseen liittyviä velvoitteitaan.

Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät valitsevat parhaillaan neuvottelijansa ESD:ään (johon LULUCF kuuluu), ja Torvalds on nimitetty vastaamaan työstä liberaalissa ALDE-ryhmässä.

Oacceptabelt att utvisa offer för människohandel

Idag publicerade människohandelsrapportören en mellanrapport kring Migrationsverkets behandling av uppehållstillstånd för offer för människohandel.

Lue edellinen artikkeli

Nya Yle Fem ger nya möjligheter

Yles förvaltningsråd har på sitt möte på tisdag kväll fattat beslut om att inleda förhandsprövningen med syfte att Yle Fem och Yle Teema kommer att dela kanalplats.

Lue seuraava artikkeli