Nylund: Köp inhemskt!

Om den offentliga sektorn följde samma regler i sin upphandling som staten ställer på de finländska jordbrukarna skulle mycket bli bättre.

Den offentliga sektorns upphandling av livsmedel ställer i dag inte samma krav på leverantörerna som ställs på de finländska jordbrukarna.

– Det betyder att våra daghemsbarn, skolelever och åldringar, bland andra, äter mat som inte är laglig att producera i Finland, säger riksdagsledamot Mats Nylund.

Den finländska lagen ställer krav på saker som djuretik, renlighet och användning av bekämpningsmedel.

– Vi har dessutom med mycket möda vinnlagt oss om att inte använda antibiotika i förebyggande syfte. Samtidigt köper staten och kommunerna in livsmedel från länder där man gör det, vilket kan ha förödande effekter.

Att harmonisera regelverken skulle dessutom ha en positiv effekt på de finländska jordbrukarnas ekonomi, som i dagsläget lider av låga marknadspriser, marknadssanktioner och uteblivna stödutbetalningar.

– Det handlar om en moraliskt nödvändig reform, säger Nylund.

– Reformen skulle dessutom i allra högsta grad förbättra den finländska konkurrenskraften, vilket är ett av regeringens mål.

 

Vasa centralsjukhus bör ha full jour

Vasa centralsjukhus bör vara ett av det tolv sjukhus som i framtiden har full dygnet runt-jour. Finland behöver, utöver HUCS, minst ett sådant sjukhus som fungerar på både svenska och finska.

Lue edellinen artikkeli

Svenska folkpartiet i Nyland höll sitt kretsmöte i Grankulla

På mötet valdes en ny styrelse med helt nytt presidium och två resolutioner antogs.

Lue seuraava artikkeli