Ollikainen: Erittäin tärkeitä kirjauksia uudessa liikennesuunnitelmassa

Valtakunnallinen liikennesuunnitelma on mielestäni yksi tärkeimmistä liikenteen ja infrastruktuuriin liittyvistä asiakirjoista jota on koskaan tehty. Suunnitelmaa on odotettu pitkään ja vaikuttaa kaikkien arkeen monella tavalla.

Näin toteaa RKP:n kansanedustaja Mikko Ollikainen tiistaina kun historian ensimmäisen valtakunnallisen liikennesuunnitelman luonnos julkaistiin. Ollikainen on toiminut RKP:n edustajana parlamentaarisessa ohjausryhmässä, joka on seurannut pitkäkestoisen suunnitelman liittyvää työtä.  Suunnitelma ulottuu vuoteen 2032 asti.

– Suunnitelma koskee kaikkia maalla, vesillä, ilmassa ja jopa maan alla kulkevia kulkuneuvoja. Se kuvailee nykytilannetta hyvin, mutta myös niitä haasteita, jotka liittyvät joustavampiin liikenneratkaisuihin, kuten elinkeinoelämään tai työpaikalle liikkumiseen liittyviä ratkaisuja, Ollikainen sanoo.

Suunnitellessa tulevaisuuden infrapanostuksia on huomioitava useampia suurempia yhteiskunnallisia trendejä, kuten kaupungistuminen, väestörakenteen muutokset, ilmastonmuutos, liikenneturvallisuus ja koronan seuraukset. Myös alueelliset erot ovat vaikuttavia tekijöitä, joita on suunnitelmassa huomioitu.

Suunnitelmaan sisältyy rahoituskehys, joka määrittää miten infrastruktuurin liittyvät rahat tullaan jakamaan eri tarpeisiin. Suurin osa rahoista suunnataan perusväylien ylläpitoon ja tästä Ollikainen iloitsee.

– Perusväylien korjausvelka on kasvanut jyrkästi viimeisten 20 vuoden aikana. Lisärahoituksen avulla sitä pystytään lyhentämään merkittävästi. Trendi on oikea mutta tarve on edelleen suuri. Rahoitusta on myös varattu täysin uusille kehittämishankkeille.

Teiden, rautatieliikenteen, kävely- ja pyöräväyliin, merenkulun väylien, satamien, lentokenttien ja joukkoliikenteen lisäksi panostuksia tehdään myös digitalisaation mahdollisuuksiin. Kyseessä voi esimerkiksi olla sähköisten tietojen keräämistä talvikunnossapitoa ajatellen tai logistiikan koordinoimisesta niin, että tyhjiä tavarakuljetuksia pystyisi jatkossa välttämään.

– Suomessa olisimme voineet olla paljon parempia EU:n infrastruktuurirahoituksen hakemisessa. Suunnitelman avulla saamme nyt paremmat työkalut tähän.

– Suunnitelmassa jokainen osa on tärkeä, mutta olen itse useamman kerran painottanut vientiteollisuuden merkitystä ja sujuvia yhteyksistä ulkomaille, sekä maan, vesien että ilmayhteyksien kannalta. Saaristoliikenne on myös saanut lisää huomioita.

Valtakunnallinen liikennesuunnitelma siirtyy seuraavaksi kuulemiskierrokselle. Eduskunta käsittelee suunnitelmaa keväällä.

Henriksson: Tarvitsemme kuntavaalit – emme pormestarinvaaleja

RKPn puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson peräänkuuluttaa keskittymistä asiakysymyksiin henkilökysymysten ja symbolisen politiikan sijaan. Hän painottaa, ettei kuntavaalien fokus esimerkiksi Helsingissä tulisi olla siinä, kenestä mahdollisesti tulee pormestari.

Lue edellinen artikkeli

Loviisan RKP nimesi ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa

Ruotsalaisen kansanpuoleen kunnallisjärjestö Loviisassa nimesi ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa. Ensimmäisellä kierroksella nimettiin 11 ehdokasta vuonna 2021 järjestettäviin kuntavaaleihin.

Lue seuraava artikkeli