Perustuslakia on kunnioitettava

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan sote-uudistuksesta linjannut perustuslailliset puitteet uudistuksen läpiviemiseksi tavalla, joka ei loukkaa kuntien perustuslaillista asemaa.

– On syytä huomioida ettei valiokunta kyseenalaista uudistuksen tarvetta. Ehdotettu malli ei kuitenkaan vastaa perustuslain määritelmää ja tulkintaa kuntien asemasta, painottaa kansanedustaja Mikaela Nylander.

– Perustuslain pykälät kansanvaltaisuudesta sekä kuntien rahoitusvastuusta ja sääntelyn vaikutukset kuntien taloudelliseen asemaan edellyttävät, että uudistus on toteutettava toisella tavalla. Ottaen huomioon, että uudistus koskee palveluita jotka ovat äärimmäisen tärkeitä kuntalaisille, ja seikan, että noin 180 kunnan ääniosuus sotepiireissä alittaisi prosentin, jokainen tajuaa miten suuresta demokraattisesta vajeesta on kyse, sanoo Nylander.

– Koska kuntienväliset erot veroäyrissä uhkaavat nousta nykyisestä noin 6 prosentista 11 prosenttiin ainoastaan lainsäädännöstä johtuen, eikä kunnallisesta päätöksenteosta, voidaan syystä todeta, että uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat liian isoja, huomauttaa Nylander. On kyse kuntien verotusoikeudesta ja kunnille annettavien tehtävien taloudellisista vaikutuksista. Täytyy myös pitää mielessä, että vuoden vaihteessa voimaan astunut valtionosuusuudistus on vaikuttanut kuntien välisiin eroihin veroäyreissä.

Perustuslakivaliokunta vaatii, että laskelmat jotka ovat pohjana uudistukselle, tulevat julkisiksi.

– Ottaen huomioon, että meillä on suuri paradigmamuutos meneillään, jossa kuntien roolia ollaan vahvasti muuttamassa, on äärimmäisen tärkeätä, että kuntien rooli jatkovalmistelussa vahvistuu, vaatii Nylander.

Ahmed Hassan kandiderar

Finland För Alla! Mitt namn är Ahmed Hassan. Jag är 30 år gammal, jag är företagare och från Helsingfors. Jag vill jobba för Ett Finland för Alla – ett Finland... Lue lisää »

Lue edellinen artikkeli

Jufo Peltomaa ehdottaa Suomeen uutta startup-yhtiömuotoa

Menestynyt startup-yrittäjä ja Raptori yhtyeen jäsen Jufo Peltomaa (s.1971) lähtee RKP:n eduskuntavaaliehdokkaaksi Helsingissä.

Lue seuraava artikkeli