Pohjoismaisesta yhteistyöstä ja sukupuolten tasa-arvosta vastaava ministeri Thomas Blomqvist uudeksi Ahvenanmaan asioista vastaavaksi ministeriksi

Suomen Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on siirtänyt vastuun Ahvenanmaan asioista ministeri Thomas Blomqvistille. Valtioneuvosto on tänään päättänyt uudesta työnjaosta.

– Tavoitteeni oli saada itsehallintolain uudistamistyö sellaiseen vaiheeseen, että valtioneuvosto ja Ahvenanmaan maakuntahallitus voisivat hyväksyä lakiesityksen ja lähettää sen eduskunnalle ennen syksyä. Tämä ei nyt ole toteutumassa. Olen esittänyt työryhmän perustamista käsittelemään niitä itsehallinnon uudistukseen liittyviä kysymyksiä, joista Suomen hallitus ja Ahvenanmaan maakuntahallitus eivät ole vielä päässeet yhteisymmärrykseen. Nyt kävi ilmi, että tämä ei riittänyt Ahvenanmaalle, vaan he halusivat koko uudistuksen uuden työryhmän käsiteltäväksi, Henriksson sanoo.

– Suomessa on ensi keväänä eduskuntavaalit, Nato-jäsenyysprosessi vaatii aikaa, ja myös hallitusohjelman vielä keskeneräisten osien toteuttaminen vaatii aikansa. Puolueen puheenjohtajana ja oikeusministerinä minulla on kädet täynnä työtä jo näiden asioiden kanssa, Henriksson sanoo.

– Kun ministeri Blomqvist ottaa nyt vastuun Ahvenanmaata koskevista asioista, jotka ovat olleet pöydälläni, työtaakkani on paremmin hallittavissa. Käytännössä kyse on neuvotteluiden jatkamisesta Suomen hallituksen ja Ahvenanmaan välillä, ja on molempien osapuolten etu, että ministeri Blomqvist vastaa niistä tästä eteenpäin. Päätös on luonteva syntyneessä tilanteessa, ja olemme tästä hyvin yksimielisiä RKP:n ministeriryhmässä, Henriksson sanoo.

– Ahvenanmaan asiat ovat aina olleet minulle tärkeitä. Odotan innolla tehtävää ja itsehallintolain valmistelun jatkamista hyvässä hengessä, Blomqvist sanoo.

Ahvenanmaan asiat pysyvät RKP:n ministeriryhmän puolesta jatkossakin Anna-Maja Henrikssonin valtiosihteeri Mikaela Nylanderin pöydällä, mukaan lukien itsehallintolain uudistaminen.

Blomqvist: Työ sateenkaariihmisten oikeuksien puolesta on jatkuttava!

Tänään juhlitaan Helsinki Pridea. Tapahtuman tarkoituksena on huomioida, että yhtäläiset oikeudet kuuluvat kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin mukaan Pride-liike on erittäin tärkeä ja sitä tarvitaan edelleen tänä päivänä. Blomqvist vieraili viikon alussa Oslossa yhdessä pohjoismaisten yhteistyöministerien kanssa muistamassa juhannuksen aikana tapahtuneessa iskussa kuolleita ja loukkaantuneita.

Lue edellinen artikkeli

Wickström: Ei uusia veroja Suomeen

RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström ei kannata Vasemmistoliiton esittämää varallisuusveroa. Vasemmistoliitto haluaa, että Suomessa otettaisiin käyttöön ns. varallisuusvero, joka maksettaisiin yli miljoonan euron omaisuuksista. Laskentaan ei kuulu henkilökohtainen asunto.

Lue seuraava artikkeli