Rannikkomaakunnille hyviä uutisia: EU-parlamentti pyörsi komission haitallisen aloitteen

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona 16.1. uusista säännöistä koskien Euroopan alueiden välistä yhteistyötä (EAY). Suomalaiset europarlamentaarikot Elsi Katainen (kesk./ALDE) ja Nils Torvalds (RKP/ALDE) ovat lopputulokseen tyytyväisiä. He ovat vastustaneet komission viime keväänä julkaisemaa pohjaesitystä, joka olisi suosinut maarajoja merirajojen sijaan.

Komission ehdotuksen mukaan merten yli yhteistyötä saisivat tehdä vain alueet, joiden välillä on kiinteä yhteys, kuten silta tai tunneli. Suomi, jonka EU-rajat kulkevat valtaosin merellä, olisi ollut komission esityksen selkeä häviäjä. Nyt EU-parlamentti vaatii maa- ja rannikkoalueille samanarvoista kohtelua.

EAY-asetus ohjaa ja rahoittaa EU-maiden välisiä rajat ylittäviä ohjelmia, joiden tavoitteena kehittää ratkaisuja yhteisiin haasteisiin esimerkiksi kiertotalouden ja liikkuvuuden saralla.

Katainen on työskennellyt lakiesityksen parissa viime syksyn parlamentin aluekehitysvaliokunnassa:

– Komission pohjateksti oli jäsenmaita eriarvoistava. Se olisi asettanut EU-maat selkeästi eri asemaan riippuen kunkin maan rajojen luonteesta. Paljon rantaviivaa omaavien jäsenmaiden, kuten Suomen, Ruotsin ja Viron mahdollisuudet hyödyntää ohjelmia heikkenisivät, jos hankkeita pitäisi toteuttaa vain maarajojen yli. On lainsäätäjien tehtävä turvata kaikille jäsenmaille yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää näitä ohjelmia, Katainen kertoo.

– Interreg-ohjelma on erittäin tärkeä eurooppalaisen yhteisöllisyyden kulmakivi. Interreg-ohjelmien kautta ihmiset ja organisaatiot voivat yhdessä löytää paikallisia rajoja ylittäviä ratkaisuja. Jos olisimme antaneet komission ehdotuksen mennä läpi, tällaiset paikalliset yhteistyöprojektit käytännössä olisivat mahdottomia toteuttaa. Tämä onnistuimme onneksi välttämään, Torvalds päättää.

EU-parlamentissa lakiteksti kirjattiin uusiksi siten, että maa- ja meriraja-alueille säännöt ovat yhtäläiset. Parlamentti hyväksyi asetuksen täysistunnossa äänin 570-80. Meppikaksikko pitää positiivisena sitä, että alueilta tullutta viestiä kuunneltiin parlamentissa:

– Maakunnilla on pitkä historia ja kokemus yhteistyöstä Itämeren ympärillä. Täytyy kiittää suomalaisia aluetoimijoita aktiivisesta vaikuttamistyöstä, josta hyötyivät kyllä myös EU:n muut rannikkomaat, Katainen ja Torvalds arvioivat.

Euroopan parlamentti hyväksyi Torvalds-raporttia- askel kohti entistä vakaampaa pankkiunionia

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään 16.1, niin sanotun Torvalds-raportin pankkiunionin tulevaisuudesta äänin 497 puolesta ja 125 vastaan. Raportti on täten koko parlamentin kannanotto. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (SFP/ALDE) on tyytyväinen lopputulokseen.

Lue edellinen artikkeli

Lastensuojelulain pitää turvata jälkihuolto 25 ikävuoteen asti

Voimassa olevan lastensuojelulain mukaan kuntien velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun huostaanotettu nuori täyttää 21 vuotta.

Lue seuraava artikkeli