Euroopan parlamentti hyväksyi Torvalds-raporttia- askel kohti entistä vakaampaa pankkiunionia

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään 16.1, niin sanotun Torvalds-raportin pankkiunionin tulevaisuudesta äänin 497 puolesta ja 125 vastaan. Raportti on täten koko parlamentin kannanotto. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (SFP/ALDE) on tyytyväinen lopputulokseen.

– Näimme jo 60-, 70- ja 80- luvuilla minkälaisen sotkun eri valuutat ja määräykset loivat järjestelmässämme, Torvalds sanoo. Myös viimeisen kriisin aikana 2007-2008 huomattiin miten EU:n pankkisektori ei pystynyt vastaamaan epävakaaseen tilanteeseen. Yhteinen pankkiunioni on siksi erittäin tärkeä Euroopan taloudellisen vakauden kannalta. Yhteisen sääntelykehyksen avulla pystymme rajoittamaan riskejä, mutta myös lisäämään luottamusta EU:n pankkijärjestelmää kohtaan, ja siten koko sisämarkkinoihin.

Torvaldsin raportissa korostetaan pankkiunionin merkitystä toimiville sisämarkkinoille, joilla on yhteiset pelisäännöt ja jotka parantavat ennakoitavuutta kaikille. Torvalds korostaa myös ne positiiviset vaikutukset jolla pankkiunionilla on ollut Suomelle.

Suomen kannalta pankkiunioni on ollut onnistunut. Osoituksen siitä saimme, kun Nordea ilmoitti siirtävänsä pääkonttorinsa Suomeen. Pankkiunionin jäsenenä jäsenvaltio voi tarjota vakautta sijoittajille ja lainanottajille, Torvalds sanoo.

Raportissa kehotetaan myös toimenpiteisiin niillä alueilla, joilla pankkiunioni ei vielä ole valmis. Erityisen tärkeitä osa-alueita ovat pankkisektorin valvonta, riskialttiiden lainojen rajoittaminen pankeissa ja yhtenäinen vakausmekanismi. Näillä toimenpiteillä voidaan tehokkaasti ehkäistä samankaltaisia pankkikriisejä, kuten vuosina 2008-2009 tapahtunut kriisi.

Vaikka olemme oikealla tiellä, pankkialan vakauden varmistamiseksi on vielä paljon tehtävää, Torvalds huomauttaa. EKP:n luettelossa on edelleen pankkeja jotka ovat riskialttiita, samanaikaisesti kun Italian velka kasvaa. Myös Brexit odottaa nurkan takana. Näistä syistä on tärkeää, että komissio jatkaa eEurope-vakausmekanismin kehittämistä, Torvalds toteaa.

Annex:

Torvalds-raportin tärkeimmät kohdat:

– Pitää myönteisenä ne menestystekijät mitä pankkiunioni on saavuttanut tähän asti.
– Toteaa että yksi Pankkiunionin tehtävistä on säilyttää kestävien liiketoimintamallien monimuotoisuus pankkisektorilla koska kilpailu ja valinnanvapaus on hyödyllistä kuluttajille.
– Alleviivaa läpinäkyvyyden tarpeellisuus eri valvontaviranomaisten ja kriisinhallintaviranomaisten suhteen.
– Toteaa että viimeaikojen paljastukset rahapesusta EU:n pankkisektorilla ovat huolestuttavia. Tarvitaan yhteinen EU-strategia miten me puututaan näihin ongelmiin.
– Alleviivaa, että valtionpapereita ei voida pitää riskittömänä pankeille.
– Iloitsee siitä että  järjestämättömät saamiset EU:n pankeissa ovat vähentyneet mutta korostaa samalla huolensa, että näitä vielä löytyy, erityisesti tietyissä maissa.
– Pyytää, että Euroopan vakausmekanismi (ESM) muutetaan jotta voidaan tarjota tehokasta tukea kriisin sattuessa, mutta muistuttaa samalla että tämä on tehtävä tiukkojen ehtojen perusteella jotka takaavat vastuullista toimintaa.
– Panee merkille eurooppalaisen talletussuojan työn (EDIS), painottaa tämän työn jatkamisen tärkeyttä ja toteaa että löytyy etuja sekä riskin jakamisessa ja riskin pienentämisessä.

Torvalds: EU tulisi tukea investointeja taloudellisesti ja ekologisesti kestävissä hankkeissa

Rahoitusohjelma InvestEU tulee vuosina 2021-2027 lisäämään investointeja taloudellisesti ja ekologisesti kestäviin hankkeisiin. Ohjelmasta äänestetään keskiviikon täysistunnossa ja europarlamentaarikko Nils Torvaldsin (RKP/ALDE) ohjelman pääpiirteet ovat hyvät ja erittäin tärkeitä tulevaisuuden kannalta.

Lue edellinen artikkeli

Rannikkomaakunnille hyviä uutisia: EU-parlamentti pyörsi komission haitallisen aloitteen

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona 16.1. uusista säännöistä koskien Euroopan alueiden välistä yhteistyötä (EAY). Suomalaiset europarlamentaarikot Elsi Katainen (kesk./ALDE) ja Nils Torvalds (RKP/ALDE) ovat lopputulokseen tyytyväisiä. He ovat vastustaneet komission viime keväänä julkaisemaa pohjaesitystä, joka olisi suosinut maarajoja merirajojen sijaan.

Lue seuraava artikkeli