Psyykkiset ongelmat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja vuosittain miljardikustannuksia yhteiskunnalle. RKP ajaa pitkäjänteistä kansallista mielenterveyden ohjelmaa mutta myös välitöntä panostusta varhaiseen puuttumiseen ja riittävästi mielenterveyshoitajia terveyskeskuksiin. Meidän tulee jo varhaisessa vaiheessa kiinnittää huomio mielenterveyteen. Muun muassa perheneuvontaan, kouluihin ja perusterveydenhoitoon tarvitaan lisää osaamista mielenterveyden tukemiseksi ja riskien tunnistamiseksi. Suomi tarvitsee matalan kynnyksen vastaanottoja terveysasemien yhteyteen. On myös erittäin tärkeää, että mielenterveyspalveluja voi saada äidinkielellä.

Christoffer Hällfors

Politiikka ja data-analyytikko, kunnnallissihteeri

Yhteystiedot »

Wickström: Terveydenhuoltouudistus pitää johtaa parempiin lasten ja nuorten palveluihin

Aluevaalien alla käytävissä keskusteluissa on tullut selvästi ilmi, että nuorten hyvinvointi on asia, jota meidän on otettava vakavasti. Meidän on priorisoitava nuorten syrjäytymistä ehkäisevää työtä. RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström painottaa, että yhteistyö koulun ja oppilashuollon välillä on toimittava myös kun uudet hyvinvointialueet ottavat vetovastuun.

Rehn-Kivi: Panostuksia nuorten mielenterveyteen tehtävä välittömästi

Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) peräänkuuluttaa välittömiä toimia nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi. Rehn-Kivi on keskustellut aiheesta korkeakoulujen edunvalvontajärjestöjen SAMOK:in ja SYL:in kanssa. Mielenterveysongelmat ovat 2000-luvun aikana ja varsinkin koronapandemian aikana lisääntyneet voimakkaasti. Rehn-Kivi haluaa nähdä välittömiä toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

Rehn-Kivi: Kaikilla lapsilla on oikeus hyvään elämään ja uskoon tulevaisuuteen

Tänään 20 marraskuuta vietetään lapsen oikeuksien päivää. Päivän tarkoituksena on huomioida lapsen hyvinvointia ja lisätä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta. Yleissopimuksen mukaan kaikki lapset ovat tasa-arvoisia, lapsen etu on asetettava etusijalle kaikessa päätöksenteossa, lapsella on oikeus hyvään elämään ja lapsen näkemykset on otettava huomioon. Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) iloitsee siitä, että Suomi kuuluu maailman lapsiystävällisimpiin maihin, mutta vielä on parantamisen varaa.