Psyykkiset ongelmat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja vuosittain miljardikustannuksia yhteiskunnalle. RKP ajaa pitkäjänteistä kansallista mielenterveyden ohjelmaa mutta myös välitöntä panostusta varhaiseen puuttumiseen ja riittävästi mielenterveyshoitajia terveyskeskuksiin. Meidän tulee jo varhaisessa vaiheessa kiinnittää huomio mielenterveyteen. Muun muassa perheneuvontaan, kouluihin ja perusterveydenhoitoon tarvitaan lisää osaamista mielenterveyden tukemiseksi ja riskien tunnistamiseksi. Suomi tarvitsee matalan kynnyksen vastaanottoja terveysasemien yhteyteen. On myös erittäin tärkeää, että mielenterveyspalveluja voi saada äidinkielellä.

Andreas Elfving

Poliittinen sihteeri ja Kansainvälisten asioiden sihteeri

Yhteystiedot »