Rehn-Kivi: Seniorineuvoloista hyvinvointialueiden lakisääteisiä palveluja

Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi, on tänään jättänyt lakialoitteen, jonka mukaan seniorineuvolapalveluista tulisi hyvinvointialueiden lakisääteisiä palveluja. Lakialoitteen perusteluissa Rehn-Kivi korostaa, että hallitusohjelman mukaan halutaan laajentaa tiedotus- ja palveluneuvontaa sekä tehdä kohdennettuja tarkastuksia ikäihmisten hyvinvoinnista ja tuen tarpeista. Sosiaali,-ja terveydenhuoltouudistuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on tasa-arvoisempaa terveydenhuoltoa koko maassa ja lisätä panostusta ennaltaehkäiseviin palveluihin. Rehn-Kiven mukaan seniorineuvolapalveluita tulee siksi tarjota kaikille ikäihmisillemme.

– On hyvä, että elämme pidempään ja että terveet vuodet lisääntyvät, mutta kun ikääntyneiden määrä on suuri, myös hoidon tarve kasvaa. Ennaltaehkäisevien palveluiden, kuten seniorineuvolan, kautta saamme jo varhaisessa vaiheessa käsityksen vanhusten terveydentilasta ja tuen tarpeesta. Samalla neuvolassa voidaan antaa ohjausta terveellisempiin elämäntapoihin ja edistää vanhusten fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. Näillä toimenpiteillä lasjemman hoidon ja hoivan tarvetta voidaan merkittävästi vähentää tai ainakin lykätä useilla vuosilla, Rehn-Kivi sanoo.

Tällä hetkellä kunnilla tai uusilla hyvinvointialueilla ei ole velvollisuutta tarjota lakialoitteessa tarkoitettua palvelua. Usea Suomen kunta on kuitenkin vapaaehtoisesti ottanut käyttöön seniorineuvolapalvelun iäkkäille asukkailleen. Raahen seutukunnassa yli 65-vuotiaille asukkaille on tarjottu aikuisneuvontaa ja terveystarkastuksia menestyksekkäästi yli 15 vuoden ajan. Palvelu on ollut suosittu ja tuottanut hyviä tuloksia. Kokemus on osoittanut, että aikuisten neuvola on merkityksellistä toimintaa, myös kansantalouden kannalta.

– Olemme laajasti yksimielisiä siitä, että vanhustenhoitoa on kehitettävä ja parannettava. Samalla sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksella halutaan tasa-arvoistaa hoitoa koko maassa asukkaiden asuinpaikasta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Uusilla hyvinvointialueilla on suuria haasteita selviytyä erilaisista sosiaali- ja terveysalan tehtävistään samalla kuin rahoitus on niukka. Siksi on tärkeää panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, jotka ovat sekä inhimillisiä ja jotka pitkällä aikavälillä säästävät kalliita hoito- ja sosiaalikuluja. Kaikilla ikäihmisillämme on oikeus samoihin mahdollisuuksiin saada hyvää palvelua ja oikeaa hoitoa, Rehn-Kivi sanoo.

Lakialoitteessa ovat mukana myös kansanedustaja Hanna-Leena Mattila (kesk.) ja kansanedustaja Pia Kauma (kok).

Johan Bardy Kymenlaakson hyvinvointialueen kansalliskielilautakunnan varapuheenjohtaja

Kymenlaakson hyvinvointialue kokoontui tiistaina 8.3 ensimmäiseen valtuuston kokoukseen. Uusi hyvinvointialue on kaksikielinen ja siellä tulee olla myös kansalliskielilautakunta.

Lue edellinen artikkeli

Hanna Lönnfors haluaa jatkaa RKP Uudenmaan puheenjohtajana

Hanna Lönnfors haluaa jatkaa Uudenmaan RKP:n puheenjohtajana. Lönnfors valittiin piirin puheenjohtajaksi piirikokouksessa vuonna 2021 ja asettuu nyt ehdolle uudelleenvalintaa varten.

Lue seuraava artikkeli