Rehn-Kivi: Suomen huoltovarmuus on vahva ja määrätietoinen

Eduskunnassa käytiin tänään lähetekeskustelu valtioneuvoston huoltovarmuusselonteosta. Ryhmäpuheenvuorossaan kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) nosti esiin, että Suomessa on jo pitkään panostettu määrätietoisesti varautumiseen, ja siksi voimme todeta maamme huoltovarmuuden olevan hyvällä tolalla.

– Historian tapahtumat ovat vaikuttaneet meihin suomalaisiin ja yhteiskuntaamme. Sen takia olemme jo pitkään panostaneet määrätietoisesti varautumiseen ja luoneet ainutlaatuisen ja toimivan järjestelmän, joka perustuu siihen, että julkinen, yksityinen ja kolmas sektori kantavat yhdessä kortensa kekoon ja tekevät yhteistyötä. Hyvä esimerkki tästä on se, että Suomi on jatkanut väestönsuojien rakentamista, vaikka suurin osa maailman maista ei ole enää pitkään aikaan vaatinut niiden rakentamista, Rehn-Kivi sanoo. 

Hallituksen selonteossa asetetaan tärkeitä vuoteen 2030 ulottuvia tavoitteita maamme huoltovarmuudelle. Rehn-Kivi korostaa erityisesti tarvetta kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten huomioimme lapset ja nuoret huoltovarmuustyössä. 

– Lapset tarvitsevat paljon tukea ja huolenpitoa aikuisilta, ja heidän ikä- ja kehitystasonsa on huomioitava tiedottamisessa. Lapsiasiainvaltuutetun mukaan varautumisen valmistelu lapsen oikeudet ja tarpeet huomioon ottaen edesauttaa kaikkien ihmisten turvallisuutta, Rehn-Kivi sanoo.

RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä ovat tyytyväisiä selonteon toteamukseen siitä, että Suomen ja Ruotsin välistä huoltovarmuusyhteistyötä tulisi vahvistaa. 

– Olemme RKP:ssä jo pitkään työskennellyt tiiviimmän pohjoismaisen yhteistyön puolesta, myös valmiusasioissa. Tältä osin on mahdollista esimerkiksi vahvistaa lääkkeiden saatavuuden turvaamista, Rehn-Kivi päättää. 

 

Norrback: Meidän täytyy yhdessä työskennellä hiilineutraalin tulevaisuuden puolesta

Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) esitti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron tämänpäiväisessä lähetekeskustelussa maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma sisältää ilmastotoimenpiteitä, jotka koskevat maatalousmaata, metsätaloutta ja maankäytön muutoksia.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Kuluttajaluottojen korkokattoa tiukennetaan

Hallitus on oikeusministeri ja Suomen Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin johdolla ryhtynyt laajoihin toimenpiteisiin ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Tänään hallitus esittää lisää lakimuutoksia suomalaisten talouden parantamiseksi: kulutusluottojen sääntelyä kiristetään ja ulosottovelallisten suojaosuutta korotetaan väliaikaisesti ostovoiman vahvistamiseksi.

Lue seuraava artikkeli