Henriksson: Kuluttajaluottojen korkokattoa tiukennetaan

Hallitus on oikeusministeri ja Suomen Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin johdolla ryhtynyt laajoihin toimenpiteisiin ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Tänään hallitus esittää lisää lakimuutoksia suomalaisten talouden parantamiseksi: kulutusluottojen sääntelyä kiristetään ja ulosottovelallisten suojaosuutta korotetaan väliaikaisesti ostovoiman vahvistamiseksi.

– Alennamme nyt kulutusluottojen korkokattoa 20 prosentista 15 prosenttiin, kuitenkin niin, että siihen lisätään viitekorko. Kokonaiskorko ei kuitenkaan voi nousta yli 20 prosentin, vaikka viitekorko nousisi merkittävästi, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. 

– Tiukentamalla kulutusluottojen sääntelyä pyritään ehkäisemään kuluttajien ylivelkaantumista. Matalampi korkokatto vähentää riskiä siitä, että kuluttajille aiheutuu korkokuluja joita he eivät pysty käsittelemään. Lisäksi näiden luottojen markkinointia säännellään tarkemmin kuluttajien suojelemiseksi, sanoo Henriksson. 

Suojaosuutta, jonka ulosottovelallisen saa pitää itsellään, korotetaan takuueläkkeen tasolle vuonna 2023 vuoden mittaisena kokeiluna.

– Suojatun määrän tilapäinen korottaminen takuueläkkeen tasolle merkitsee sitä, että ulosmittaukseen menevä osuus velallisen tuloista pienenee. Kyseessä on väliaikainen toimenpide, joka antaa lisää rahaa käteen niille, joilla on nyt ulosottovelkoja. Tämä helpottaa heidän selviytymistään, kun arjen kustannukset ovat kasvaneet, Henriksson sanoo.

Henriksson on tyytyväinen siihen, että tällä hallituskaudella on edistytty ylivelkaantumisen ja siihen liittyvien ongelmien torjunnassa. Hallitus on jo aikaisemmin muun muassa lyhentänyt maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa, päättänyt ottaa käyttöön positiivisen luottorekisterin ja helpottanut velkajärjestelyn saatavuutta.

– Jokainen meistä on tietysti vastuussa omasta taloudestaan, mutta elämä ei aina suju niin kuin olemme toivoneet: yhtäkkiä voi joutua työttömäksi tai talous voi heikentyä esimerkiksi sairauden tai läheisen kuoleman vuoksi. Olemme tehneet kovasti töitä hallituksen ylivelkaantumisen vastaisen paketin eteen, ja tekemämme päätökset parantavat monen suomalaisen taloudellista tilannetta, Henriksson sanoo.

Maksuhäiriömerkintöiden säilytysaikaa lyhentävä lainmuutos tulee voimaan joulukuussa.

Rehn-Kivi: Suomen huoltovarmuus on vahva ja määrätietoinen

Eduskunnassa käytiin tänään lähetekeskustelu valtioneuvoston huoltovarmuusselonteosta. Ryhmäpuheenvuorossaan kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) nosti esiin, että Suomessa on jo pitkään panostettu määrätietoisesti varautumiseen, ja siksi voimme todeta maamme huoltovarmuuden olevan hyvällä tolalla.

Lue edellinen artikkeli

Euroopan parlamentin kanta YK:n ilmastokonferenssiin vahvistettu

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina päätöslauselman, joka toimii ehdotuksena EU:n kannaksi YK:n COP27-ilmastokonferenssiin. Konferenssi pidetään marraskuussa Egyptin Sharm-el-Sheikissä. Päätöslauselmassa esitetään parlamentin odotukset ja korostetaan tarvetta tehostaa maailmanlaajuisia toimia Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Mepit vaativat myös EU:ta lisäämään ilmastotoimiaan Glasgow'n edellisen ilmastokonferenssin COP26:n lupausten mukaisesti.

Lue seuraava artikkeli