Rehn-Kivi: Yhdenvertainen kohtelu ja samat oikeudet kuuluvat kaikille yhteiskunnassamme

Eduskunnassa käytiin tänään lähetekeskustelu Yhdenvertaisuusvaltuutetun vuoden 2022 kertomuksesta. Keskusteluun osallistui kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa esitettyjen tilastojen perusteella voidaan valitettavasti todeta, että syrjintä on edelleen syvästi juurtunut suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin. Vammaisuus on suurin syrjintäperuste Yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteydenottojen perusteella, vuosina 2018-2021 raportoitiin peräti 806 tapausta.

– Oikeudenmukaisessa ja suvaitsevaisessa yhteiskunnassa ei henkilökohtaiset tekijät, kuten äidinkieli, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto tai etninen alkuperä, saa vaikuttaa yksilön mahdollisuuksiin saada koulutusta, työtä tai erilaisia ​​palveluita. Kaikkien tasavertainen osallistuminen on yksi oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan kulmakiviä, Rehn-Kivi toteaa.

Tällä hetkellä käynnissä on monia vammaisiin vaikuttavia yhteiskunnallisia muutoksia, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka toivottavasti parantaa heidän asemaansa ja osallistumistaan.

– Meistä kansanedustajista usea istuu myös hyvinvointialueemme valtuustossa tai hallituksessa, ja teemme pitkäkantoisia linjauksia palveluista ja niiden laadusta. Toivon, että yhdenvertaisuuden toteutuminen on sote-uudistuksen hengen mukaisesti tärkeä tekijä hyvinvointialueidemme strategioita laadittaessa, Rehn-Kivi sanoo.

Bergqvist: Uusi yrityssaneerausmenettely tukee sekä yrittäjää että velallista

Eduskunta on tänään hyväksynyt useita lakimuutoksia, jotka helpottavat velkajärjestelyjen ja yrityssaneerausten saatavuutta. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP), joka myös toimii eduskunnan lakivaliokunnan varapuheenjohtajana, on tyytyväinen siihen, että yksi hallituksen ylivelkaantumisen torjuntapaketin toimenpiteistä on nyt konkretisoitumassa.

Lue edellinen artikkeli

Oscar Byman on kutsuttu oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin erityisavustajaksi

Kauppatieteiden kandidaatti Oscar Byman on kutsuttu oikeusministeri ja puoluejohtaja Anna-Maja Henrikssonin erityisavustajaksi. Bymanin vastuulla tulee olemaan viestintä ja mediasuhteet.

Lue seuraava artikkeli