RKP hyväksyy ehdotetut rajoitukset

Ruotsalainen eduskuntaryhmä on tänään ryhmäkokouksessaan päättänyt, että ryhmä hyväksyy, että hallitus jatkaa liikkumisrajoitusten valmistelua koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Päätöksessä otettiin huomioon terveysviranomaisten (THL, STM ja HUS) arvio tartuntatilanteen vakavuudesta ja THL:n vahva vetoomus hallitukselle toimista. Terveysviranomaiset ovat puhuneet näiden toimenpiteiden puolesta ja näkevät ne välttämättöminä. Epidemiatilanne on erityisen vakava pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

Eduskuntaryhmä painottaa, että kyseessä on merkittävä rajoitus ihmisten perusoikeuksiin ja että välttämättömyyskriteerien on kaikilta osin täytyttävä. Ryhmä huomauttaa, että lopullinen arvio toimenpiteiden välttämättömyydestä tehdään eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. 

Puolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson painottaa, että kysymys oli hyvin vaikea eduskuntaryhmälle.

– RKP hyväksyy rajoitukset, jotta tartuntoja voidaan hillitä ja jotta voimme kesällä palata takaisin kohti normaalimpaa arkea. Huomattavasti huonompi vaihtoehto olisi, että tartuntaluvut jatkaisivat kasvuaan ja terveydenhuolto ylikuormittuisi, sanoo Henriksson. 

Eduskuntaryhmä painottaa, että rajoitustoimenpiteiden kesto rajataan korkeintaan kolmeen viikkoon. Mikäli välttämättömyyskriteerit eivät enää täyty, tullaan rajoitukset välittömästi purkamaan. 

Ruotsalaiselle eduskuntaryhmälle on tärkeää, että toimenpiteet ovat oikeasuhtaisia. Myös näiden rajoitusten vallitessa on ihmisillä oikeus mennä ulos ja kuntoilla tai kävellä, kunhan turvaväleistä pidetään huolta. 

– Ruotsalainen eduskuntaryhmä katsoo, että tässä tilanteessa rokotusjärjestystä tulee arvioida uudestaan. Kun riskiryhmiin kuuluvat on rokotettu, tulee meidän kuunnella asiantuntijoita ja keskittää rokotuksia niille alueille, joissa rokotteilla saavutetaan parhaat tulokset tartuntojen pysäyttämisessä. On myös tärkeää, että tuemme yrityksiä, jotka kärsivät näistä rajoituksista, sanoo ryhmäpuheenjohtaja Anders Adlercreutz.

Pohjoismaista yhteistyötä on tärkeä edistää

Tänään vietetään Pohjolan päivää. Pohjoismaat allekirjoittivat 23. maaliskuuta 1962 Helsingin sopimuksen, joka edelleen on perusta sekä parlamentaariselle että hallitusten väliselle yhteistyölle. Pohjolan päivä antaa tilaisuuden juhlistaa pohjoismaista yhteenkuuluvuutta ja pohjoismaiden välistä tiivistä yhteistyötä. Kuluneen vuoden aikana koronapandemian seuraukset ovat kuitenkin herättäneet kysymyksiä pohjoismaisesta yhteistyöstä.

Lue edellinen artikkeli

Ollikainen, Norrback ja Strand: Uusi jätelaki on työvoitto

Työvoitto. Näin RKP:n kolme Pohjalaista kansanedustajaa Ollikainen, Norrback ja Strand kuvailevat hallituksen lopullista esitystä uudeksi jätelaiksi. Jätelain uudistamisen tavoitteena on vähentää jätemäärää ja lisätä lajittelua ja kierrätystä. Lakiuudistuksen myötä halutaan varmistaa parempia jätehuoltopalveluja ja laajempia pakkaus- ja biojätteiden keräysmahdollisuuksia.

Lue seuraava artikkeli